Обавештење за студенте - Бодовање ваннаставних активности

До 31. октобра 2019. године могу се поднети захтеви за признавање ЕСПБ бодова за ваннаставне активности реализоване током школске 2018/2019. године.

 

Ваннаставне активности студената обухватају:

  • ангажовање у раду органа и тела Универзитета уметности, факултета и СКОНУС-а
  • стручну праксу у институцијама са којима Универзитет уметности, односно факултет има закључен уговор о сарадњи
  • учешће на националним и међународним такмичењима
  • учешће у оргаизацији и раду летњих школа, фестивала, сликарских колонија, радионица, мастер класова и конференција
  • ангажовање у раду хуманитарних организација и удружења лица са хендикепом

 

Документацију коју студенти подносе подразумева молбу за вредновање ваннаставних активности и појединачне потврде о сваком наведеном ангажману, оверене и потписане од одговорне особе. 

ЕСПБ бодови додељени за ваннаставне активности не улазе у укупан број ЕСПБ бодова који се стичу у оквиру уписаног студијског програма и не узимају се у обзир приликом рангирања студената од уписа школске године или виших нивоа студија.

 

Заинтересовани студенти тражену документацију достављају, у зависности од нивоа студија:

  • Кристини Обрадовић за основне студије
  • Светлани Ђукић за мастер студије
  • Оливери Трајковић за докторске студије

радним данима од 12 до 14 часова. 

 

За додатне информације обратите се на fduinfo@fdu.bg.ac.rs

Слике

  • /uploads/attachment/vest/82/FDU_u_boji.jpg