Упис студената у прву годину мастер академских студија УЗ РАД - 2019/2020

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УЗ РАД

обавиће се  у четвртак и петак

17. и 18. октобра 2019. године

у времену од 12 до 14 часова

у секретаријату ФДУсоба 70.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

 

- извод из матичне књиге рођених

- оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним основним академским студијама

- 1 фотографија формата 3,5цм x 4,5цм (за индекс)

- 1 фотографија формата 9цм x13цм (за досије)

- индекс (добија се на Факултету)

- 2 обрасаца  шв – 20  (добија се на Факултету)

 

- доказ о уплати од 4.000,00 динара уплатити на:

жиро рачун Факултета:  840-1612666-05

(сврха уплате: упис године)

                   позив на број: 09-07029799-17

 

за СТУДЕНТЕ УЗ РАД

уплата школарине у износу од:

 

студијски програм

висина шкорине за студенте који се сами финансирају

  • држављане Републике Србије

висина школрине за стране држављане из суседних земаља

висина шкорине за стране држављане

 

Менаџмент културе и медија

180.000,00 динара

270.000,00 динара

360.000,00 динара

 

Уплату школарине извршити на жиро рачун Факултета:

840-1612666-05

 (сврха уплате: школарина за мастер студије)

                   позив на број: 54-07029799-02)

Студенти на упису могу да предају и молбе за плаћање школарине на 2, 4 или 8 рата.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/74/FDU_crni.jpg