Конкурс за избор наставника и сарадника

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурсе за избор:

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Филмска и телевизијска режија.

 

Услови: -  дипломирани филмски и телевизијски редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Филмска и телевизијска продукција – наставни предмет Телевизијска продукција.

 

Услови: -дипломирани филмски и телевизијски продуцент Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Позоришна и радио режија – наставни предмет Позоришна режија.

 

Услови: - дипломирани позоришни и радио редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Позоришне и радио режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Филмска и телевизијска продукција – наставни предмет Филмска продукција – 2 (два) извршиоца.

 

Услови: -дипломирани филмски и телевизијски продуцент Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

               - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Камера – 2 (два) извршиоца.

 

Услови: - дипломирани филмски и телевизијски сниматељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Камере ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању доцента за уметничку област Филмска и телевизијска продукција – наставни предмет Телевизијска продукција.

 

Услови: -дипломирани филмски и телевизијски продуцент Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставник у звању доцента за уметничку област Реклама и медији – наставне предмете Рекламна агенција, Креативни принципи промоције, Медијско планирање и Истраживање у оглашавању.

Услови: - дипломирани филмски и телевизијски продуцент или дипломирани филмски и телевизијски редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције или из области Филмске и телевизијске режије или магистар уметности или доктор уметности и завршене специјалстичке академске студије Реклама и медији на Факултету драмских уметности;

 

 1. Сарадника у звању виши уметнички сарадник за уметничку област Глума – наставни предмет Глума.

 

Услови:  -дипломирани позоришни и радио редитељ или дипломирани глумац или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Позоришне и радио режије или из области Глуме Факултет драмских уметности;

- као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом  образовању и Статутом ФДУ.

 

 1. Сарадника у звању асистента за уметничку област Глума наставни предмет Глума

 

Услови: -дипломирани глумац или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме Факултет драмских уметности;

                             - уписане докторске уметничке студије ФДУ;

                             - као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 1. Сарадника у звању асистента за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе наставне предмете Основе радио продукције, Програмирање и уметничка радио продукција, Истраживање и маркетинг радија и Радио у савременом медијском окружењу.

 

Услови:  - дипломирани позоришни и радио продуцент или мастер менаџер из области менаџмента културе и медија Факултет драмских уметности;

- уписане докторске академске студије ФДУ;

                          - као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 

Напомена:

 

 • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
 • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
 • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
 • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/141/FDU_u_boji.jpg