Конкурси за избор наставника

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурсе за избор:

 

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе – наставне предмете: основне академске студије – Програмирање и уметничка радио продукција, Радио у савременом медијском окружењу, Медији масовних комуникација, Основе радио продукције; мастер академске студије – Теорија и пракса дигиталних медија, Дигитална трансформација медија и културних добара.

 

Услови: - доктор наука о драмским уметностима из области Менаџмент радија;

                                            - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе – наставне предмете основне академске студије – Основи позоришне продукције, Позоришна продукција позоришни модели, Позоришна продукција, Менаџмент позоришних фестивала, Менаџмент људских ресурса; мастер академске студије – Менаџмент позоришта 1 и 2, Развој позоришне публике, Менаџмент људских ресурса у култури и уметности.

 

Услови: - доктор наука о драмским уметностима из области Менаџмент   позоришта;

                                            - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Филмска и телевизијска режија.

 

Услови: - дипломирани филмски и телевизијски редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                                            - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Камера.

 

Услови: - дипломирани филмски и телевизијски сниматељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Камере ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о   високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Снимање и дизајн звука – наставне предмете Снимање музике и Музичка продукција.

 

Услови: - дипломирани сниматељ и дизјанер звука Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Снимања и дизајна звука ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању доцента за уметничку област Филмска и телевизијска продукција – наставни предмет Филмска продукција.

 

Услови: -дипломирани филмски и телевизијски продуцент Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању доцента за уметничку област Филмска и телевизијска монтажа.

 

Услови: - дипломирани филмски и телевизијски монтажер Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске монтаже ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

   -  знање и искуство из области монтаже савремених форми аудио-визуелног израза као што су интерактивни филм, 360 видео, 3Д филм, виртуелна реалност итд.

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 1. Сарадника у звању стручни сарадник за уметничку област Глума наставни предмет Дикција.

 

Услови: - дипломирани глумац или мастер драмски и аудиовизуелни   уметник из области Глуме Факултет драмских уметности;

 -  као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом    образовању и Статутом ФДУ.

 

 

Напомена:

 

 • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
 • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
 • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
 • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/241/FDU_u_boji.jpg