Приступно предавање кандидата Огњена Ракчевића

Огњен Ракчевић, кандидат за избор наставника у звање доцента за уметничку област Филмска и телевизијска продукција - наставни предмет Филмска продукција, одржаће приступно предавање дана 27. августа 2020. године са почетком у 10 часова у Зборници Факултета драмских уметности у Београду.

Тема приступног предавања гласи: "Могућности јавног финансирања домаћег филма".