Извештај Комисије - др Kсенија Марковић Божовић

На основу члана 21. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, ставља се на увид јавности Извештај Комисије  о испуњености услова за избор др Kсеније Марковић Божовић у звање научни сарадник. 

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 30 дана на сајту Факултета драмских уметности, почев од 12. јануара 2021. године

Слике

  • /uploads/attachment/vest/346/FDU_crni.jpg

Фајлови