Извештај Комисије - ФТВ монтажа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Филмска и телевизијска монтажа – наставне предмете Филмска монтажа II (2. година ОАС), Основе филмске монтаже II (ОАС), Монтажа рекламе (МАС) и Филмска и телевизијска монтажа 3 (ДУС).

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

 

Београд, 6. јул 2021. године