Приступно предавање - Петар Бенчина

На основу Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (''Сл. гласник РС'' бр. 101/2015.), Минималних услова за избор наставника Факултета драмских уметности, члана 104. тачка 12. Статута Факултета драмских уметности и члана 4, 5. и 6. Правилника о приступном предавању ФДУ, а на предлог Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за уметничку област Глума - наставни предмет  Глума у саставу: Драган Петровић, ред. професор, Биљана Алексић, ред. професор, Марија Миленковић, ред. професор, Ферид Карајица, ред. професор и др Љиљана Мркић Поповић, професор емеритус, доносим

 

О Д Л У К У

 

Петар Бенчина, кандидат за избор наставника у звање доцента за уметничку област Глума - наставни предмет  Глума одржаће приступно предавање дана 6. децембра 2021. године са почетком у 16 часова у вежбаоници бр. 13 на Факултету драмских уметности у Београду.

Тема приступног предавања гласи: ''Чулна и емоционална сензитивизација, практичне вежбе на предмету Глума 1''.

Одлуку објавити на огласној табли и сајту Факултета драмских уметности у Београду.

 

 

 

 

 

                                                       ДЕКАН

                                                                                                                                    Милош Павловић, ред. проф.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/528/FDU_crni.jpg

Фајлови