Конкурс 23.11.2022.

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурс за попуњавање следећих радних места:

 

 1. Радник обезбеђења без оружја

 

Услови:

 • средње образовање - ватрогасни техничар или стручни испит заштите од пожара
 • посебни услови: уверење о психофизичкој способности; уверење да није осуђиван за кривична дела против имовине и службене дужности; доказ да није под истрагом; лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја
 • пробни рад - 3 месеца.

 

 1. Чистачица

 

Услови:  

 • основно образовање;
 • пробни рад - 3 месеца.

 

 

Напомена:

 

 • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеној школи/студијама и радну биографију.
 • Избор се врши према Правилнику о раду Факултета драмских уметности у Београду.
 • Рад се заснива на неодређено време са пуним радним временом.
 • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/758/FDU_u_boji_verzija_3.jpg