КОНКУРС 15.05.2024.

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурс за попуњавање следећег радног места:

 

  1. Сарадник у звању стручни сарадник за уметничку област област Позоришна режија.

 

Услови:

  • дипломирани позоришни и радио редитељ или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Позоришне и радио режије;
  • као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом  образовању и Статутом ФДУ.

 

Напомена:

  • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
  • Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту Факултета драмских уметности.
  • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
  • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1156/FDU_u_boji_verzija_3.jpg

Фајлови