ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ - 24.05.2024.

На основу Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (''Сл. гласник РС'' бр. 101/2015, 102/2016, 119/2017. и 152/20), Минималних услова за избор наставника Факултета драмских уметности, члана 104. тачка 12. Статута Факултета драмских уметности и члана 4, 5. и 6. Правилника о приступном предавању ФДУ, а на предлог Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за уметничку област Филмска и телевизијска режија, у саставу: Срдан Голубовић, ред. професор, Андријана Стојковић, ванр. професорка и Слободан Шијан, ред. професор у пензији, доносим

 

О Д Л У К У

 

Кандидати за избор наставника у звање доцента за уметничку област Филмска и телевизијска режија, одржаће приступно предавање дана 24. маја 2024. године у учионици бр. 46 на Факултету драмских уметности у Београду по следећем распореду:

  1. Бојан Вулетић у 12 часова
  2. Огњен Главонић у 13 часова

 

Тема приступног предавања гласи: ''Филм као истина''.

 

Одлуку објавити на огласној табли и сајту Факултета драмских уметности у Београду.

 

 

 

     ДЕКАН

                                                                   Милош Павловић, ред. проф.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1152/FDU_crni.jpg