др Александра Миловановић

Ванредни професор

Биографија

Катедра

Теорија и историја

 

Предмети

 • основне студије: Историја филма I, II, K; Теорија филма I, II,; Историја српског и југословенског филма;
 • мастер студије: Методе и технике научног рада; Нови медији: од електронских до дигиталних; Савремене теорије и анализа филма;
 • уметничке докторске студије: Техника писања теоријско уметничког рада;
 • докторске студије: Увод у студије филма и екранских медија; Теорија и пракса ситкома; Транскултурни идентитет и сећањe.

 

Образовање

2005. Диплома, Филмска и телевизијска монтажа

2008. Магистратура, Студије филма и медија

2013. Докторат, Студије филма и медија

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Историје и теорије драмских уметности, медија и културе

 

Уметнички рад и истраживање

Монтирала је престижне и награђене документарне филмове, серије и видео-инсталације: Журнал о ЖЖ (Јанко Баљак, у постпродукцији), Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia (MoMa, Njujork, 2018–2019), Друга страна свега (Мила Турајлић 2017, IDFA Winner), Cinema Komunisto (Мила Турајлић 2011, Gold Hugo award, FOCAL Award for Creative Use of Archival Footage), Босна сребрена (Петар Илић, 2009), Милутин Миланковић, путник кроз васиону и векове (Душан Вулековић, 2007), Вуковар, последњи рез (Јанко Баљак 2006, Sarajevo Film Festival – Human Rights Award winner), Досије Осијек (Горан Kовачић, 2006), Србија у контејнеру (Јанко Баљак, 2004), Отмица (Иван Марков 2003), Сав тај фолк (Радован Купрес и Бојан Вулетић 2004, 8 епизода), Инсајдер (Бранкица Станковић 2008–2014, 45 епизода).

 

Научно-истраживачки рад

 • Aleksandra Milovanović. 2021. „Remediating Yugoslav Television Heritage: Croatian Radio-Television (HRT) and Radio Television of Serbia (RTS)“, IPSI Transactions on Internet Research journal (ISSN 1820-4503)
 • Миловановић, Александра. 2020. „Јутро ће променити све: Платформизација јавних медијских сервиса Западног Балкана“, (ур.) Ксенија Радуловић, Београд: Зборник радова ФДУ бр 38. стр. 67–82.
 • Daković, Nevena, Milovanović, Aleksandra and Iva Leković. 2020. “Serbia: Reco(r)ding Cinematic Turn (2008-2018)“, in Lydia Papadimitriou and Ana Grgic Contemporary Balkan Cinema: Transnational Exchanges and Global Circuits, Edinburgh University Press, pp. 190-207. ISBN 978 1 4744 5843 6
 • Миловановић, Александра. 2019. Ре:медијација и ре:генерација: #самокажем прва балканска wеб серија, у Даковић, Невена (ур.) Студије филма и (екранских) медија: Србија 3.0. Београд: ФЦС, стр. 253–263. ISBN 978-86-7227-106-5 
 • Миловановић, Александра. 2019. Документарни филм у образовном процесу: Репозиционирање циљева, у Александра Вранеш и Лјиљана Марковиц́ (ур.) Culture of the University and Philology, Београд: Филолошки факултет, стр. 261-272. ISSN 2560-3426; ISBN 978-86-6153-570-3; https://doi.org/10.18485/climb.2018.6.1.ch20
 • Миловановић, Александра. 2019. Kа новим медијима: Tрансмедијални наративи између филма и телевизије, Београд: ФДУ и ФЦС. ISBN 978-86-82101-77-2
 • Миловановић, Александра, 2011, Имагинарно поље филмске слике, читање и интерпретација, Београд: Задужбина Андрејевић. ISBN 978-86-7244-988-4
 • Миловановић, Александра, 2018, Рефлексије социјалистичке телевизије: Студија од медијских система до медијских култура, ур. Александар Раковић и Татомир Тороман Југославија и култура: културна политика, промене, феномени, Часопис Култура, бр. 161. стр. 273–288. Београд: Завод за проучавање културног развитка. DOI 10.5937/kultura1861273M / УДК 316.752:316.774(497.1)”196/199”; 32.019.5:654.197(497.1)”196/199” / ISSN 0023-5164
 • Миловановић, Александра, 2018, Crime tv: питање жанра, Београд: Зборник радова ФДУ, бр. 33. стр. 163-178. ISSN 1450-5681. COBISS.SR-ID 132673031  
 • Миловановић, Александра и Турајлић, Мила, 2017, Балкански филм на раскршћу: Европеизација вс. регионализација, (ур.) Невена Даковић, Београд: Зборник ФДУ, бр. 32. стр. 119-137. ISSN 1450-5681.  
 • Миловановић, Александра. 2018. Аудиовизуелне архиве: Метод, модел, медији, Зборник радова међународне конференције: Култура и/или наука Филолошки факултет, (ур. Александра Вранеш и Љиљана Марковић), Београд: Србија, стр. 109–120  ISSN 2560-3426 / UDK 316.774:004.9 / htts://doi.org/10.18485/climb.2017.5.2.ch8 / COBISS.RS-ID 264343564.  
 • Миловановић, Александра. 2017. Виртуална култура и дигитална дистрибуција медијских текстова, Зборник радова међународне конференције: Виртуелна култура, Београд: MELISSA (Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives) и Филолошки факултет.  стр. 199–214. UDK 316.774:004 / ISSN 2560-3418 / ISBN 978-86-6153-424-9 / DOI https://doi.org/10.18485/   /  melissa.2016.15.2.ch16 
 • Миловановић, Александра, 2016, Медијска писменост: функционална (не)повезаност екранске културе и школских курикулума, Зборник радова: Дигитална хуманистика, Београд: Филолошки факултет, стр. 127-142 UDC: 316.774:37 ISBN 978-86-6153-353-2.
 • Milovanović, Aleksandra, 2016, Digital Archives Against the Oblivion: Fama Collection Sarajevo, Media archaeology : memory, media and culture in the digital age = Medijska arheologija : sećanje, mediji i kultura u digitalnom dobu / uredile N.Daković, M. Nikolić, Lj.Rogač Mijatović, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, str. 109-122. ISBN 978-86-82101-61-1
 • Миловановић, Александра, 2015, Криза (и) граница жанра у савременим филмовима и телевизијским серијама: контаминација, мутација, хибридизација, Цетиње: Медијски дијалози, бр. 19.  у штампи.
 • Миловановић, Александра, 2015, Нови медији и (не)официјалне архиве: Корисници у интеракцији са националним културним наслеђем, Зборник радова  Хуманизам:  култура  или илузија, Београд: Филолошки факултет.  у штампи.
 • Milovanović, Aleksandra, 2014, Images of Jasenovac: Rethinking Use of Archive footage and Voice-over Narration in Documentary Films, Conference Proceedings Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media, FDU, Diskurs, pp. 68-80, ISBN 978-86-82101-54-3.
 • Миловановић, Александра, 2014, Умножавање екрана у савременој култури и медијма: Од минијатурних до колосалних, од статичних до покретних екрана, Зборник радова Култура и одрживи развој у доба кризе, Београд: ФДУ, стр 133-150.  ISBN 978-86-82101-53-6. 
 • Миловановић, Александра, 2014, Трансмедијално приповедање у српским медијима: Колико нам је будућност близу?, Зборник радова  Србија између Истока и Запада: наука, образовање,  култура  и  уметност , Књ.2, Београд: Филолошки факултет, стр 229-239. ISBN 978-86-6153-208-5.
 • Миловановић, Александра, 2014,  Документарни филм и Холокауст: Историјска контекстуализација документарних филмова о Јасновцу, Зборник радова Менаџмент драмских уметности и медија изазови 21.века, електронско издање, Београд: Зборник радова ФДУ.

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Чланица је Европске мреже за студије филма и медија (NECS), једна од оснивача и чланова Удружења документариста Србије – ДокСрбија и чланица је Удружења филмских монтажера Србије (УФМС).

 

 

 • За књигу Ка новим медијима: Трансмедијални наративи између филма и телевизије (2019) добила је награду ДИАЛОГОС за најбољу књигу у региону у области истраживања културе и теорије медија у 2019. години.
 • Добитница је награда за монтажу за филмове: Појачај нулу (1998), Вуковар, последњи рез (2006), Cinema Komunisto (2011) и Друга страна свега (2018).
 • Излагала је на научним конференцијама у области историје и теорије драмских уметности, медија и културе (Србија, Португалија, Велика Британија, Холандија, Француска, Румунија, Македонија, Чешка, Немачка, Аустрија, Грчка, Словачка, САД).
 • Сарађује у тимовима научно-истраживачких пројеката: Дигитална едукација: дигиталне компетенције за аудио-визуелно наслеђе и културу сец́ања (Невена Даковић, ФДУ, Србија); Идентитет и сећање: транскултурни текстови драмских уметности и медија (пројекат број 178012, ФДУ); Screening Socialism (Sabina Mihelj, Loughborough University, Great Britain); Дигитални репозиторијум Филмске свеске, filmskesveske.mi.sanu.ac.rs (FDU, MiSANU, FCS).

 

Е-пошта

lolamontirez@gmail.com

Менторство

Докторске академске студије

 • Наративни универзум Живка Николића: идентитет, репрезентација, карневализација, Страхиња Савић, 26.11.2021.