др Дивна Вуксановић

Редовни професор

Биографија

Катедра

Катедра за теорију и историју

 

Предмети

Основне студије: Теорија културе, Естетика

Мастер студије: Савремена естетика, Естетика комуникација, Естетика медија

Докторске научне студије: Методологија научно-истраживачког рада, Филозофија медија

Докторске уметничке студије: Поетика

 

Образовање

Факултет драмских уметности, Одсек за организацију сценских и културно-уметничких делатности (1988)

Филозофски факултет у Београду, Одељење за филозофију (1993)

магистра наука о драмским уметностима из области театрологије (1992)

доктореса филозофских наука из области савремене филозофије и естетике (1998)

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Естетика

 

Уметнички рад

Објављене књиге у области књижевног стваралаштва:

 

 • Мадона дугог врата, поезија, Матица српска, Нови Сад, 1992.
 • Опажач, опажена, међужанр - поетска проза, КОВ,Вршац, 1997.
 • Глава харфе (с Д. Ј. Даниловом), епистоларна поезија, Просвета, Београд, 1996.
 • Живот с троловима, I део, роман за децу, Књижевна реч, Београд, 1998.
 • Патолошке приче, кратке приче, Просвета, Београд, 1999.
 • Живот с троловима, I и II, роман за децу, Народна књига, Београд, 2003.
 • Авантуре са стварима, међужанр – поетска проза, Народна књига, Београд, 2003.
 • Штипаљка у хулахопкама, роман за децу, Народна књига, Београд, 2004.
 • Лези ми на леђа, троле!, роман за децу, Народна књига, Београд, 2006.
 • Окултно крварење, кратке приче, Матична библиотека „Светозар Марковић“, Зајечар, 2009.
 • Мемо, кратке приче, Сербика, Крушевац, 2016.
 • Ветар са звездане планине, мини-роман за децу, Чигоја, Београд, 2019.
 • Девојка са штапом, романоид, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2020.

 

Дивна Вуксановић ауторка је и две радио-драме емитоване у оквиру Драмског програма Радио Београда II, у режији Влатка Илића: Орбови, мале душе (2015) и Исцељење (2016), као и видео-рада у коауторству с Драганом Ћаловићем, Celebrities in the kitchen (2016).

 

Научно-истраживачки рад

Објављене научне монографије:

 

 • Барокни дух у савременој филозофији: Бењамин, Адорно, Блох, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду – Чигоја, Београд, 2001.
 • Aesthetica Minima, Зограф, Ниш, 2004.
 • Филозофија медија: Онтологија, естетика, критика, Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности у Београду – Чигоја, Београд, прво издање 2007, друго издање 2009.
 • Филозофија медија 2: Онтологија, естетика, критика, Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ – Чигоја, Београд, 2011.
 • Филозофија медија 3: Онтологија, естетика, критика, Институт за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ – Чигоја, Београд, 2017.
 • Нова критичка теорија: Филозофија забаве (коауторство с Драганом Ћаловићем и  Влатком Илићем), Естетичко друштво Србије – Чигоја, Београд, 2020.

Дивна Вукановић до сада је објавила преко сто научних и стручних радова и  приредила петнаестак научних публикација из области филозофије медија, културе и естетике. Учествовала је на великом броју научних скупова у земљи и иностранству.

Уређивала је научне часописе: Култура (у два мандата), као и Зборник радова факултета драмских уметности у Београду. Тренутно уређује часописе In medias res (Хрватска), Медијски дијалози (Црна Гора) и CM, Communucation and Media (Србија). Била је, такође, дугогодишња уредница едиције „Multimedia“ издавачке куће Clio из Београда.

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

 • председница УО Естетичког друштва Србије
 • председница УО Удружења грађана “Млади грашак”, за уметност, културу, медије и друштвена питања
 • чланица Српског филозофског друштва
 • чланица Словенског друштва за естетико (Љубљана)
 • чланица Хрватског филозофског друштва (Загреб)
 • почасна чланица међународне Асоцијације за филозофско саветовање (Њујорк)
 • алумни Хуманстичке Нансен Академије (Lilehamer)

 

Дивна Вуксановић рођена је у Београду. На Факултету драмских уметности ради од 1997. године. Од 2004. до 2006. године била је продекан за науку Факултета драмских уметности у Београду, као и председавајућа Научног већа, те директорка Института за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ. У другом мандату, на истим функцијама обављала је послове од 2006. до 2007. године. Потом је више година била заменица шефа Катедре за теорију и историју ФДУ, као и чланица Савета ФДУ (од 2013. године до данас), те  председница Савета Факултета драмских уметности у Београду (2016-2019.). Тренутно је, поред  чланства у Савету и „лице овлашћено за надзор над поштовањем и применом одредби Правилника о спречавању сукоба интереса на ФДУ“(од 2019).

Рад Дивне Вуксановић у области естетике и филозофије признат је и од стране САНУ и Матице српске, те је, као посебна одредница, уврштена у други том Српске енциклопедије, у издању САНУ, Матице српске и Завода за уџбенике (Нови Сад – Београд, 2013, стр. 925).

Менторство

Докторске академске студије

 • Медијска писменост у средњем образовању: Подстицај за критичко мишљење адолесцената у Србији почетком 21. века, Виолета Кецман, 05.06.2020.
 • Кризни менаџмент и нови медији: Употреба друштвених мрежа у функцији кризног менаџмента институција културе у Србији од 2012. до 2017. године, Мирослав Вићентијевић, 12.04.2019.