др Дивна Вуксановић

Редовни професор

Менторство

Докторске академске студије

  • Медијска писменост у средњем образовању: Подстицај за критичко мишљење адолесцената у Србији почетком 21. века, Виолета Кецман, 05.06.2020.
  • Кризни менаџмент и нови медији: Употреба друштвених мрежа у функцији кризног менаџмента институција културе у Србији од 2012. до 2017. године, Мирослав Вићентијевић, 12.04.2019.