dr Divna Vuksanović

Redovni profesor

Biografija

Katedra

Katedra za teoriju i istoriju

 

Predmeti

Osnovne studije: Teorija kulture, Estetika

Master studije: Savremena estetika, Estetika komunikacija, Estetika medija

Doktorske naučne studije: Metodologija naučno-istraživačkog rada, Filozofija medija

Doktorske umetničke studije: Poetika

 

Obrazovanje

Fakultet dramskih umetnosti, Odsek za organizaciju scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti (1988)

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za filozofiju (1993)

magistra nauka o dramskim umetnostima iz oblasti teatrologije (1992)

doktoresa filozofskih nauka iz oblasti savremene filozofije i estetike (1998)

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Estetika

 

Umetnički rad

Objavljene knjige u oblasti književnog stvaralaštva:

 

 • Madona dugog vrata, poezija, Matica srpska, Novi Sad, 1992.
 • Opažač, opažena, međužanr - poetska proza, KOV,Vršac, 1997.
 • Glava harfe (s D. J. Danilovom), epistolarna poezija, Prosveta, Beograd, 1996.
 • Život s trolovima, I deo, roman za decu, Književna reč, Beograd, 1998.
 • Patološke priče, kratke priče, Prosveta, Beograd, 1999.
 • Život s trolovima, I i II, roman za decu, Narodna knjiga, Beograd, 2003.
 • Avanture sa stvarima, međužanr – poetska proza, Narodna knjiga, Beograd, 2003.
 • Štipaljka u hulahopkama, roman za decu, Narodna knjiga, Beograd, 2004.
 • Lezi mi na leđa, trole!, roman za decu, Narodna knjiga, Beograd, 2006.
 • Okultno krvarenje, kratke priče, Matična biblioteka „Svetozar Marković“, Zaječar, 2009.
 • Memo, kratke priče, Serbika, Kruševac, 2016.
 • Vetar sa zvezdane planine, mini-roman za decu, Čigoja, Beograd, 2019.
 • Devojka sa štapom, romanoid, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2020.

 

Divna Vuksanović autorka je i dve radio-drame emitovane u okviru Dramskog programa Radio Beograda II, u režiji Vlatka Ilića: Orbovi, male duše (2015) i Isceljenje (2016), kao i video-rada u koautorstvu s Draganom Ćalovićem, Celebrities in the kitchen (2016).

 

Naučno-istraživački rad

Objavljene naučne monografije:

 

 • Barokni duh u savremenoj filozofiji: Benjamin, Adorno, Bloh, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu – Čigoja, Beograd, 2001.
 • Aesthetica Minima, Zograf, Niš, 2004.
 • Filozofija medija: Ontologija, estetika, kritika, Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu – Čigoja, Beograd, prvo izdanje 2007, drugo izdanje 2009.
 • Filozofija medija 2: Ontologija, estetika, kritika, Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU – Čigoja, Beograd, 2011.
 • Filozofija medija 3: Ontologija, estetika, kritika, Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU – Čigoja, Beograd, 2017.
 • Nova kritička teorija: Filozofija zabave (koautorstvo s Draganom Ćalovićem i  Vlatkom Ilićem), Estetičko društvo Srbije – Čigoja, Beograd, 2020.

Divna Vukanović do sada je objavila preko sto naučnih i stručnih radova i  priredila petnaestak naučnih publikacija iz oblasti filozofije medija, kulture i estetike. Učestvovala je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Uređivala je naučne časopise: Kultura (u dva mandata), kao i Zbornik radova fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Trenutno uređuje časopise In medias res (Hrvatska), Medijski dijalozi (Crna Gora) i CM, Communucation and Media (Srbija). Bila je, takođe, dugogodišnja urednica edicije „Multimedia“ izdavačke kuće Clio iz Beograda.

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

 • predsednica UO Estetičkog društva Srbije
 • predsednica UO Udruženja građana “Mladi grašak”, za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja
 • članica Srpskog filozofskog društva
 • članica Slovenskog društva za estetiko (Ljubljana)
 • članica Hrvatskog filozofskog društva (Zagreb)
 • počasna članica međunarodne Asocijacije za filozofsko savetovanje (Njujork)
 • alumni Humanstičke Nansen Akademije (Lilehamer)

 

Divna Vuksanović rođena je u Beogradu. Na Fakultetu dramskih umetnosti radi od 1997. godine. Od 2004. do 2006. godine bila je prodekan za nauku Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kao i predsedavajuća Naučnog veća, te direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU. U drugom mandatu, na istim funkcijama obavljala je poslove od 2006. do 2007. godine. Potom je više godina bila zamenica šefa Katedre za teoriju i istoriju FDU, kao i članica Saveta FDU (od 2013. godine do danas), te  predsednica Saveta Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (2016-2019.). Trenutno je, pored  članstva u Savetu i „lice ovlašćeno za nadzor nad poštovanjem i primenom odredbi Pravilnika o sprečavanju sukoba interesa na FDU“(od 2019).

Rad Divne Vuksanović u oblasti estetike i filozofije priznat je i od strane SANU i Matice srpske, te je, kao posebna odrednica, uvrštena u drugi tom Srpske enciklopedije, u izdanju SANU, Matice srpske i Zavoda za udžbenike (Novi Sad – Beograd, 2013, str. 925).

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Medijska pismenost u srednjem obrazovanju: Podsticaj za kritičko mišljenje adolescenata u Srbiji početkom 21. veka, Violeta Kecman, 05.06.2020.
 • Krizni menadžment i novi mediji: Upotreba društvenih mreža u funkciji kriznog menadžmenta institucija kulture u Srbiji od 2012. do 2017. godine, Miroslav Vićentijević, 12.04.2019.