др Ениса Успенски

Редовни професор

Биографија

Катедра

Tеорија и историја

 

Предмети

Основне студије: Руски језик, Руски језик и култура

Мастер студије: Достојевски у позоришту и филму, Руско позориште краја ХIХ и почетка ХХ века

Докторске студије: Руске теме, позориште и филм

 

Образовање

Група за руски језик и књижевност, Филолошки факултет, Београд, Магистарски рад на Групи за науку о књижевности, Филолошки факултет у Београду, Докторат на Групи за науку о књижевности, Филозофски факултет у Новом Саду

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Русисика: достојевистика, руска драма, и  позориште и филм, поезија, емигрантологија, руско-српске културне везе

 

Уметнички рад и истраживање

Преводи:

Павел Флоренски: Памћење, «Источник», 1992. Бр. 2. 5-6.

Јелена Гуро: О Христу, о Сину, о Љубави. «Источник». 1993. 7 /  8. С. 36-42.

Данил Хармс:  Освета, Гвидон, О томе како су ме посетили весници, Мерење ствари, Различити примери малих грешака, Концерт Емила Гилељса у Клубу књижевника 19. фебруара 1939. Проза, Дон Жуан. Михаил Мејлих. Девет посмртних анегдота Данила Хармса. «Градац». Чачак. 2002.

Виктор Кривуљин. Русија после катастрофе. «Паидеа».Београд. 1996.

А. А. Пушкин, Не дај ми Боже, да полудим. «Паидеа». Београд. 1999.

Вјачеслав Иванов, Предосећања и предсказања. «Зептер». Београд. 2001.

Николаева Олесја, Августин, „Руски алманах“, 1998. Бр.7.

Јелена Гуро. Драмски радови (Убоги Арлекин, У затвореној чаши) „Руски алманах“ 1992. бр. 2.

Данил Андрејев. Кнез таме“. „Руски аламанах“ 1992. бр. 3-4.

Бердјајев Николај. Филозофска истина или истина интелигенције. „Руски алманах“ 1992, бр.1.

Михаил Гершензон. Стваралачка самосвест. „Руски алманах“. 1992. Бр.1.

Вјачеслав Иванов. Ниче и Дионис.“Руски аламах“ 2000, Бр.8

Светлана Алексијевич, Чернобиљска молитва, Београд: Лагуна, 2016.

Светлана Алексијевич; Лимени дечаци, Београд, Лагуна, 2017.

Татјана Горичева Блажен је онај који воли животиње, Београд: «Службени гласник», 2021.

 

Научно-истраживачки рад

Семиотичка истраживања симбола. Књижевна критика. Београд. 1988. Бр.2. С. 140-141.

Trudy po znakovim sistemam, Voprosy literatury... Књижевна критика. Београд. 1988. бр.1. S.143-145.

Достојевски у поезији Осипа Мандељштама. Савременик. Београд. 1989. Бр.9-10. С. 208-218.

Библијска основа уметничког простора у лирици Ане Ахматове. Источник. 1992. Бр. 1. С. 90-96.

Петербуршка тема у поезији Јелене Шварц. Источник. 1992. Бр. 3/4 . С. 95-100.

Крамарење кроз ноћ Јелене Шварц. Поговор за књигу: „Дела и дани Лавиније Монахиње из реда Обрезање срца“, Београд 1994 (Превод Злата Коцић).

Беседа о религиозном и светом на крају XX века. Источник. Бр. 5. С. 134-139.

Ј.М. Лотман – од семиотике  до модерне историозофије. Зборник матице српске за славистику. Нови Сад.1993. Бр. 44-45. С. Итака

О супростављању злу силом. Источник. 1994. Бр. 10. С.144-148.

О поетици симболизма у књижевности руских емиграната у Београду (или о недовршеном тексту Ј. В Ањичкова: «Естетука и хришћанство», односно «О естетици Блаженог Августина»). Руска емиграција у српској култури XX века. Зборник радова. Београд. 1994. Том И. С. 5-10.

«Transmisija» mita o Erosu u «Oblaku u pantalonama» Vladimira Majakovskog i pesma-poema «Ljubav Marija» Radeta Drainca.  Zbornik matice za slavistiku. Br. 52.  Novi Sad.1997. Br. 52. S. 117-129.

Ерос у поезији Владимира Мајаковског и Радета Драинца.»Поезија». Београд. 1997. Бр.7. С.  80-90

Елена Гуро: реальные впечатления и религиозный опыт. Studia slavica finlandezia. Helsinki. 1999. S. 161-180.

«Лаодамия» Иннокентия Анненского в контексте философии символического театра, Dramat  rosyjski. Katowice. 2000. S. 64-74.

«Вањка Кључар  и паж Жеан», драма Фјодора Сологуба и њено извођење у Народном позоришту. Зборник радова факултета драмских уметности. Београд, 2001. Бр. 5. С. 73-91

«Ванька-ключник и Паж Жеан» - разрушение мифотворчества. Зборник матице српске за славистику. Нови Сад. 2002. Бр. 62. 187-197.

Виктор Кривуљин. Руски алманах. Београд. 2002. Бр.09. С.198-202.

 «Дар мудрых пчел» - драма Ф. Сологуба, SINE ARTE, NIHIL. Сборник научных статей в дар профессору Миливое Йовановичу. Белград-Москва. 2002. С. 360-374.

«Тантал» Вяч. Иванова и «Литургия Мне» Ф. Сологуба. Europa orientalis. Roma.2003. XXII/1. S. 165-195.

Јуриј Лвович Ракитин: живот, дело, сећања. Зборник радова факултета драмских уметности. 2004. бр. 6-7.

Драма Фјодора Сологуба «Победа смрти» и Прва руска револуција. Зборник матице српске за славистику. Нови Сад. 2005. бр. 67. С. 113-129.

Виктор Борисович Кривуљин (1944-2001) „Руски алманах“ 2002. бр. 9.

Књижевна чињеница или чињеница живота „Руски алманах“ 1992. бр.1.

Сећање на Миливоја Јовановића. Руски алманах. 2007.

Књижевност из подземља на дневној светлости, 1992. бр.2.

Бела. Руски алманах. 2006.

«Победа смрти» Фјодора Сологуба: последња Мејерхолдова режија у театру В.Ф.  - Комисаржевске. Зборник радова Факултета драмских уметности. 2006. Бр. 8-9. С. 155-173.

Драма Ф. Сологуба  «Страж валикого царя» и персидская школа любви. Славистика. Београд.  2006. Књ10. S. 225-237.

Петербург в Белграде. Феномен Петербурга. Санкт-Петербург. 2006. С. 176-190. ISBN 5-86789-004-X 

Театр обэриутов в восприятии югославской «сцены» в восьмидесятые годы ХХ века – драматургический анализ. Хармс-Авангард. Београд. 2006. С. 192-201. ISBN 86-86419-00-3     

Teatar «Oberiu» na jugoslovenskoj sceni. Зборник радова Факултета драмских уметности 2006. бр. 10. С. 61-75.

Проект спасениая мира красотой Руска дијаспора  и српско-руске културне везе. Зборник радова,  Београд. 2007. С. 99-114. ИСБН 978-86-7391-018-5 

О немогућностима драме и могућностима филма. Зборник радова факултетда драмских уметности, Београд 2007. Бр. 11-12.  С. 31-45.

Белградские режиссуры Юурия Ракитина пьес Мориса Метерлинка. Јуриј Љвович Ракитин: живот, дело сећања. Зборник радова. Нови Сад – Београд, 2007. С. 171-181. ИСБН 978-86-85123-20-7.

 Плес-наго тело-светслост (први део). Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 39, Нови Сад, 2008. (31-48).

Режиссуры Юрия Ракитина в Русском Доме Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, број 40/2008, Нови Сад, С. 81-87.  

О узајамном деловању различитих култура на примеру јужнословенког ареала, Зборник радова Факултета драмских уметности 13-14, 2008. (13-22)

Маяковскй и Уистлер. Славистика. Београд. (VIII) 2009. (248-254)

Три Малармеова начела плеса на примеру позоришног опуса Ф. К. Сологуба и Н.Н. Јеврејинова. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, број 41/2009, Нови Сад. С. 19-28.

Екфрастички приказ последњег дана Помпеје К. П. Брјулова  у „немој сцени“  Гогољевог Ревизора. Зборник радова факултета драмских уметности. Бр. 15/2009. С. 11-25.

„Тријумф начела плеса: Машта победница Фјодора Сологуба и Галеб А. П. Чехова“, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад, 2010, бр. 42.

Достојевски и о Достојевском на страницама Нове Европе. Нова Европа 1920-1941, Зборник радова. Београд 2010: Институт за језик и књижевност. (241-262). 821.161.1.09 Достојевски Ф. М. 050.488 Нова Европа.

А. П. Чехов: између ретприке и смисла у инсценацијама XXI века, Зборник радова Факултета драмских уметности, бр. 17, Београд (2010)

Случај и време. (О антиномијаком дискурсу у драмама А. П. Чехова), Књижевна историја XLIII 2011, 143/144

А. Л. Погодин о Ф. М. Достоевском, Међународни научни симпозијум: Руска дијаспора и изучавање руског језика и руске културе у инословенском и иностраном окружењу, 2011; Београд, (стр. 149-169).

Лењинградско-петербурша поезија деведесетих година двадесетог века (стр. 53-67),  Књижевна смотра, бр. XLVI, Broj 171 (1) стр. 53-67.  UDK 82/899; ISSN 0455-0463,Загреб: Хрватско филолошко друштво

Антропоним Лиза у руској књижевности: Карамзин и Пушкин ( стр. 719-739) Зборник матице српске за књижевност и језик,  Књ. 63, св. 3, UDC 821.161.1.09, ISSN 0543-1220; COBISS.SR-ID 9627138, Нови Сад: Матица спска.

Функция нарративности в трансформациях литературного текста на язык киноискусства (Кинематографическая адаптация романа Достоевского Бесы в фильме Анджея Вайды «Одержимые»), (стр. 53-77), Зборник Матице српске за славистику, бр. 86, UDC 821.161.1.07 Dostoevskij F. M.:791; ISSN 0352-5007 COBISS.SR-ID 4152578, Нови Сад: Матица српска

Максим Горки на страницама Руског архива, (Стр. 287-306) - Часопис: Руски архив (1928-1937) и култура руске емиграције у Краљевини СХС / Југославији, ISBN:978-86-7095-225-6, COBISS.SR-ID 220681484, Београд: Институт за књижевност и уметност.

„Три сестры“ А.П. Чехова и „Сестры“ Ф. Сологуба, Сербская мысль о русской литературе, составитель проф. д.ф. н. Таня Попович, Белград, 2015, 567-568

Достоевский и достоевсковедение, как диалог русской эмиграции с югославской культурой между двумя войнами, (559-577) Русское зарубежье и славянский мир, Сборник трудов, УДК: 314.15(=16)(082), 316(.7 (0161.1) (=16) (082). ISBN 978-86-7391-031-4 ; COBISS. SR.ID 200089356; Београд: Славистичко друштво Србије

,Гогољ: од сценских ка сценским уметностима, (стр. 77-87) У потрази за уметничком формом, UDK 821.161.1-34 : 792.091821.161.1.09 Гогољ Н.В.

ISBN 978-86-82101-45-1;  COBISS.SR-ID 194210060; Београд:  Факултет драмских уметности.

(1918) Театральный занавес М. А. Врубеля в контексте русской неаполитаны, (397-425), Rifrazioni, Scritti onore di Michaela Böhmig, a cura di: Enza Dammaiano, Donatela di Leo, Eleonora Gironi Carnevale, Emilio Mari, Olga Turkhanova, Il presente volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale»  (397-425), ISBN 978-88-99514-5

Мотив вез девојачког руха у приповеци Момчила Нсатасијевића Дарови моје рођаке Марије и новели Фјодора Сологуба  Госпоћица Лиза, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књ.шездесет и пета, св. 2, Нови Сад, стр.601619.

(2017) Литературная критика на страницах суворинского «Нового времени» (1921–1923 гг.) // С. 541-556, Издательское дело российского

 „Хамлетов текст“ у руској уметности и култури ХХ века, Шекспир и трансмедијалоност, Зборник изабраних радова с научног скупа „Шекспир и трансмедијалност“, Уредници: Невена Даковић, Иван Меденица, Ксенија Радуловић, Београд: Факултет драмских уметности, (2017)

“Мандељштам у српској поезији и критици“, Славистика, бр. ХХIV – 1, (2020),

„Миодраг Сибиновић“, Славистика, XXIV-2,  (2020).

Достоевский в сербском киноискусстве“, «Парадигма: Философско-культурологический альманах».№ 34 (Chief Editor Nadezda H. Orlova, Dr. hab., professor, St. Petersburg State University. St. Petersburg, Russia.) 

 

Monografije:

Театар Фјодора Сологуба, (двојезично издање, на српском и руском) Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2011.

Мајаковски и Достојевски, Београд: Висока школа за комуникације, 2018,

Главни уредник: Јуриј Ракитин: живот, дело, сећања. Београд – Нови Сад,  2007. 454 стр. ISBN 978-86-85123-20-7

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Славистичко друштво Србије, Удружење књижевних преводилаца Србије

 

 

Рођена у Новом Пазару, где је стекла основно и средње опбразовање. У Београду дипломирала на Филолошком факултету, на Групи за руски јрзик и књижевност и магистрирала на Групи за науку о књижевности. Звање доктора књижевних наука стекла на Филозофском факултету у Новом Саду. Стручно се усавршавала у Русији, у Санкт-Петербургу, сарађивала са представницима руске „друге културе“, као и са предавачима и студентима Тартуског универзитета. Радила као професор руског језика у гимназијама, у Србији и Босни и Херцеговини, Од 1991. ради на Факултету драмских уметности, прошла кроз сва звања од вишег предавача, доцента, до редовног професора. Као хонорарни професор предавала Руску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, у периоду 2008-2016. 

 

Е-пошта

enisa.uspenski@gmail.com

Менторство

Докторске академске студије

  • Читање (не)сценичности драмских текстова Момчила Настасијевића, Косара Цветковић, 31.08.2018.

Мастер академске студије

  • Лик Настасје Филиповне Барашкове у делу "Идиот" Ф.М.Достојевског у позоришту, Марија Кундачина, 20.04.2024.