др Милена Драгићевић Шешић

Професор емеритус

Биографија

Катедра

Менаџмент и продукција у позоришту, радију и култури

 

Предмети

Мастер студије

Културни менаџмент и културна политика

Организациони дизајн и организационе културе

Методи и технике уметничких и научних истраживања

Теорија комуникације

 

Докторске студије

Етика медија

Методологија научно-истраживачког рада

Теорија културне политике и менаџмента у култури

Културна политика и одрживи развој

Транскултурни идентитет и сећање

 

Образовање

Факултет драмских уметности, основне студије – Смотра ”Мермер и звуци као организациона реализација уметничког синкретизма (1975) и Факултет драмских уметности - магистарске студије – Институционални систем културне политике Француске (1981).

Универзитет Париз – VIII, Венсен – Форме културне анимације у различитим урбаним насељима, Специјалистичка диплома: Естетика и техника театра – социо-културна анимација (1977)

Филолошки факултет – Књижевна комуникација и културна анимација, доктор књижевних наука и комуникологије, 1990

 

Уметничка односно научно-истраживачка област

Студије културе и медија; менаџмент у култури и културна политика

 

Научно-истраживачки рад

Чланци у књигама и часописима од 2017. до данас

 

Књиге и зборници

 1. Dragićević Šešić, M. & Haidara Maiga, L. M. (2022) Evaluating the impact of Festival sur le Niger, Brussels: Association Marcel Hicter; на француском језику:  Evaluer l`impact du Festival sur le Niger: ISBN - 978-2-9602982-0-8
 2. Драгићевић Шешић, М, Николић, Т, (ур.) (2021)  Дигитални хоризонти културе, уметности и медија, истакнути зборник националног значаја, (19 текстова 25 аутора/ки из земље и иностранства), Београд: ФДУ и Клио.
 3. Драгићевић Шешић Милена - Уметност и култура отпора, КЛИО и ФДУ, 2018
 4. Dragićević Šešić, M. and Vickery, J. eds. (2018) Cultural Policy and Populism; The Rise of Populism and the Crisis of Political Pragmatism, Cultural Policy Yearbook 2017-2018, Istanbul: İletişim Yayıncılık A. Ş.
 5. Dragićević Šešić, M. et.al. (eds.) (2017) Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, Beograd: Creative Europe Desk Serbia: Ministry of Culture and Media of Republic of Serbia.
 6. Dragićević Šešić, M. (member of Editorial board) (2018), Re | Shaping Cultural Policies: Advancing creativity for development (Monitoring the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions), Paris: UNESCO.
 7. Dragićević Šešić, M. and Nikolić, M. (eds.) (2019) Situating Populist Politics: Arts & Media Nexus, Belgrade: Institute for Theatre, Film, Radio and Television; Faculty of Dramatic Arts; Clio, p. 7-21.
 8. Драгићевић Шешић М. и Николић, М. (ур) 2018. Медији, култура и уметност у доба популизма, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију; Факултет драмских уметности и Clio.
 9. Hristova S, Dragićević Šešić M. & N.Duxbury,  Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (Routledge Studies in Culture and Sustainable Development, Routledge, Лондон, 2015.
 10. Драгићевић Шешић М. и Б. Стојковић, Култура – менаџмент, анимација, маркетинг, CLIO, Београд, шест издања (1994-2011); преводи на руски  2000, монголски 2001, румунски 2002, македонски 2003, грузијски 2007, пољски 2010, хрватски 2013.
 11. Драгићевић Шешић М. и Б. Стојковић, Менаџмент уметности у турбулентним околностима, CLIO, Београд, 2005, (преводи на енглески 2005; арапски 2007; хрватски 2008; руски 2010; македонски 2011).
 12. Индијско позориште: традиција и активизам:дневник истраживања, Универзитет уметности у Београду и CLIO, 2013, ISBN 978-86-7102-441-9.
 13. Драгићевић Шешић М, Николић М. и Рогач Мијатовић Љ. (ур), 2014, Култура и одрживи развој у доба кризе  / Culture and Sustainable Development at Time of Crisis, Универзитет уметности у Београду, ISBN 978-86-82101-53-6.
 14. Драгићевић Шешић М, Неофолк култура, публика и њене звезде, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 1994, COBISS.SR-ID: 31751948.
 15. Драгићевић Шешић М, Уметност и алтерматива, Институт за позориште, филм, радио и телевизију; Факултет драмских уметности, Београд, 1992; II допуњено издање, Факултет драмских уметности и CLIO, Београд, 2013.
 16. Драгићевић Шешић М. и С. Драгојевић, Интеркултурни дијалог и медијација на Балкану, ОКО Сарајево, 2004; преводи  на албански 2007; грузијски 2007, пољски; проширено и допуњено електронско издање на енглеском, француском и српском, DVD, UNESCO катедра за културну политику и менаџмент, Универзитет уметности Београд, 2007.
 17. Драгићевић Шешић М. (ур) (2002), Јавна и културна политика: социо-културолошки аспекти, Магна агенда, Београд, ISBN 86-83775-08-9.
 18. Драгићевић Шешић М. (ур), (2011) Dositheus – Развој људских ресурса у култури,  Academica, Београд, 2011, ISBN 978-86-88835-00-8.
 19. Драгићевић Шешић М. и Шентевска И. (ур), Урбани спектакл, CLIO, YUSTAT, Београд, 2000, COBISS.SR-ID: 86586636.
 20. Драгићевић Шешић М, Хоризонти читања: домети културне анимације,  Понт, Београд, 1993.
 21. Драгићевић Шешић М. (ур) (1993) Маркетинг у уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију; Факултет драмских уметности, Београд, ISBN 86-82101-06-8.
 22. Драгићевић Шешић М.  и Милинчевић В, 1984. Од књиге до читаоца, марксистички центар Србије, Београд.

 

 

M 13

 

Dragićević Šešić, M. & Matejić, J. (2021) „Music Activism in Serbia at the Turn of the Millennium: Counterpublics, Citizenship, and Participatory Art“, in: Kölbl, M. & Trümpi, F. (Eds.) Music and Democracy. Participatory Approaches, Vienna: mdwPress

 

Dragićević Šešić, M. Creative Cities in Cambodia: An Impossible Idea? in: Re-imagining Creative Cities in Twenty-First Century Asia, eds. Gu, X., Lim, M. and O'Connor, J. (2020), London: Palgrave MacMillan.

 

Dragićević-Šešić, M. Contemporary arts in adaptable quality management: questioning entrepreneurialism as a panacea in Europe, in: The Routledge Companion to Arts Management, eds. Byrnes, W. and Brkić, A. (2020), London and New York: Routledge, p. 39-53.

 

Dragićević-Šešić, M. and Mihaljinac N. Cultural Management Training Within Cultural Diplomacy Agendas in the MENA Region, in: Managing Culture: Reflecting On Exchange In Global Times, eds. Durrer, V. and Henze, R. (2020), London: Palgrave MacMillan, p. 205-232.
 

Dragićević Šešić, M. and Mihaljinac. N. Serbia, in: Cultural Governance in a Global Context: An International Perspective on Art Organizations, eds. King, I. W. and Schramme, A. (2019), London: Palgrave MacMillan, p. 221-266.

 

Dragićević Šešić, M. and Jestrović, S. The University as a Public and Autonomous Sphere: Between Enlightenment Ideas and Market Demands, in: International Performance Research Pedagogies: Towards an Unconditional Discipline?, eds. Bala, S. et.al. (2017), London: Palgrave Macmillan, p. 69-82.

 

Dragićević Šešić, M. Culture of dissent – art of rebellion: The Psychiatric hospital as a theatre stage in the work of Zorica Jevremović, in: Theatre in the Context of the Yugoslav Wars, eds. Hulfeld, S., Dolečki, J. and Halilbašić, S. (2018), London: Palgrave Macmillan, p. 177-198.

 

 

M 14

 

Dragićević Šešić, M. (2020) „Participation and intercultural challenges“, in: Dupin-Meynard, F. & Négrier, E. (Eds.) Cultural Policies in Europe: a Participatory Turn?, Toulouse: EDITIONS DE L'ATTRIBUT, pp. 200-2015.

 

Dragićević Šešić, M. (2021) „Pozorišne politike i repertoarske strategije: Kultura i estetika brige, gostoljubivosti, solidarnosti i empatije“, u: Ljumović, J. (ur.) Moć kulture – pozorište i politika, sjećanje na stvarnost, Podgorica: Fondacija Konrad Adenauer; Cetinje: Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, pp. 66-79.  Na nemačkom jeziku: „Theaterpolitik und Repertoirestrategien: Kultur und Asthetik von fursorge, Gastfreundschaft, Solidaritat und Empathie“, in: Macht der Kultur – Politik und Theater – Erinnerungen an die Gegenwart, pp. 77-93.

Dragićević Šešić, M. (2022) Jatkusuutlikkus kultuurikorraduses ja poliitikauuringutes: Milena Dragićević Šešić motisklused in: Annukka Jurama & Kaari Kiitsak-Prikk (eds.) Kuidas korraldada kultuuri?, Tallinn, EMTA, pp. 53-67. Na engleskom jeziku: Dragićević Šešić, M. (2022) Sustainability in Cultural Management and Policy Reserach – Perceptions and Reflections, u: Annukka Jurama & Kaari Kiitsak-Prikk (eds.) Cultural Management, Changes in the Discipline, Key Theories and Concepts, Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre Press

Dragićević Šešić, M. (2022) PROFESSIONALISATION OF THE CULTURAL SECTOR THROUGH THE DEVELOPMENT OF ART/CULTURAL MANAGEMENT AND CULTURAL POLICY AS ACADEMIC, RESEARCH-BASED DISCIPLINES in Karjalainen T-M. & Simjanovska V, The Art of Rethinking. New Era for Arts Management (Sibelius Academy Publications), pp. 35 – 58

Dragićević Šešić, M. (2022) Exploring European Dissonant memories in performance, in Haitzinger N. & Kolb A. (eds.) (2022) Dancing Europe: Identities, Languages, Institutions, Munchen: epodium, pp. 159 – 165

Драгићевић Шешић М. (2019) Разноликост као изазов: полифони репертоар и иновативно структурирање жанрова у недостатку институционалних модела, у: Мало позориште Душко Радовић 70 година разноликости, Београд: Мало позориште Душко Радовић, пп. 11-19, ИСБН 978-86-908399-2-6

Dragićević Šešić, M. Opening New Horizons and Developmental Perspectives through Collaboration: Educating New Generations of Arts/Cultural Managers, in: Arts/Cultural Management in International Contexts, ed. Mandel, B. (2017), Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim, p. 173-184.

 

Dragićević Šešić, M. Performans of dissent: from cultural resilience to catharsis and reconciliation. A conversation with Borka Pavićević conducted by Milena Dragićević Šešić, in: The Art of Civil Action: Political Space and Cultural Dissent, eds. Dietachmair, Ph. and Gielen, P. (2017), Amsterdam: Valiz with European Cultural Foundation, ARIA/Antwerp Research Institute for the Arts, Culture Commons Quest Office, p. 279-306.

 

Milena Dragicevic Sesic, Jacqueline Nießer, 2018, COURAGE: Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries, Country Reports, SERBIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, MACEDONIA, MONTENEGRO, KOSOVO, http://cultural-opposition.eu/wp-content/uploads/2019/02/D-29-Country-Reports-315-357_2.pdf

 

Dragićević Šešić, M. and Drezgić, R. Methods of Institutional Agency in the Public Sphere: Cultural Policy Challenges and Achievements, in: Modelling Public Space(s) in Culture, Rethinking Institutional Cultural Practices in South East Europe and Historical (Dis)continuities, eds. Bodrozic, N., Kachakova, V. and Tanurovska Kjulavkovski, B. (2018), Skopje: Lokomotiva, p. 42-63.

 

Dragićević Šešić M. (2018), Foreword: Questioning Cultural Management: Southern (Contextual) Perspectives, in: Bonet, L. and Schargorodsky, H. Theatre Management: Models and Strategies for Cultural Venues, Elverum: Kunnskapsverket, p. 14-27.

 

Dragićević Šešić, M. Cultural Management as a Teaching/Research Discipline: an Act of Resistance or an Act of Adaptation, in: Cultural Management: From Theory to Practice, eds. Wróblewski, L., Dacko Pickiewicz, Z. and Liu, J. (2018), London: London Scientific, p. 7-12.

 

Dragićević Šešić, M. Introduction, in: Cultural Policy and Populism; The Rise of Populism and the Crisis of Political Pragmatism, Cultural Policy Yearbook 2017-2018, eds. Dragićević Šešić, M. and Vickery, J. (2018), Istanbul: İletişim Yayıncılık A. Ş., p. 9-13 Tursko izdanje: Yükselen popülizm döneminde kültür politikası, Kültür politikaları ve yönetimi araştırma merkezi (kpy) yıllık 2017.

 

Dragićević Šešić M. „Die Autonomie der Kultur. Kulturpolitik und die offentlich-zivile Partnerschaft“, in: Daniel Gad, Katharina M. Schröck und Aron Weigl (2019) Forschungsfeld Kulturpolitik - eine Kartierung von Theorie und Praxis. Festschrift für Wolfgang Schneider, Universitätsverlag Hildesheim, Georg Olms Verlag Hildesheim, pp. 425-438, ISBN 978-3-487-15795-5

 

Dragićević Šešić, M. and Nikolić, M. Researching populist communication in European Cultural and Media Realm, in: Situating Populist Politics: Arts & Media Nexus, eds. Dragićević Šešić, M. and Nikolić, M. (2019), Belgrade: Institute for Theatre, Film, Radio and Television; Faculty of Dramatic Arts; Clio, p. 33-58.

 

Dragićević Šešić, M. The Gaze from the Semi-periphery – alternatives for civil society development in Southeast Europe, in: Models to Manifestos: a conceptual toolkit for arts and culture (An outcome of the Creative Lenses Project), ed. Fitzgerald, S. (2019), Dublin: Olivearte Cultural Agency, p. 94-103.

 

Dragićević-Šešić, M. Multiple shades of participative policies, in: Cultural Policies in Europe: A Participatory Turn?, eds. Dupin-Meynard, F., Négrier, E., Bonet, L. et al. (2020), Toulouse: Occitanie en scène, and Les Éditions de l'Attribut p. 200-213.

 

Dragićević-Šešić, M. Cultural tourism on the European peripheries: heritage & spectacle as identity pillars of small European cities, in: The Big Challenges to Small Cities: Culture, Heritage and Tourism as Factors for Sustainable Development, ed. Hristova, S. (2020), Veliko Trnovo: Faber

 

 

M 15

 

Dragićević Šešić, M. Memory (Heritage), in: The Encyclopedia of Archaeological Sciences, López Varelaed, Sandra L. (2018), New Jersey: Wiley-Blackwell

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119188230.saseas0370

 

 

M 21

 

Balta, J. and Dragićević Šešić, M. (2017) Cultural rights and their contribution to sustainable development: implications for cultural policy, International Journal of Cultural Policy Vol. 23, No. 2 issue, London and New York: Routledge, p. 159–173.

 

 

M 22

 

Dragićević Šešić, M.  & Stefanović, M. (2021) "The Ethics and Aesthetics of Museum Practices in Serbia During the Pandemic and The Digital Turn“, The IPSI Transactions on Internet Research, Volume 17 Number 2, pp. 34-44.

Dragićević Šešić, M. and Stefanović, M. (2017) Leadership styles and values: the case of independent cultural organizations, Cultural Management: Science and Education (CMSE) 1 No. 1, Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH, p. 29-37.

 

Dragićević Šešić, M. and Stefanović, M. (2017) Activism as a leadership style: an independent cultural organization in a troubled context, Forum Scientiae Oeconomia, Volume 5 Special issue No. 1: Culture management: social and marketing aspects, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, p. 35-42.

 

Dragićević Šešić, M. and Nikolić, M. (2020) The Mediatization and Culturalization of Populist Political Communication, Cultural Management: Science and Education (CMSE) 4 No. 1, Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH, p. 73-84.

 

 

M 23

 

Dragićević Šešić, M., Nikolić, T. (2022) City Cultural Policies and Participative Governance Models, Cultural Policy Yearbook, Istanbul: Bilgi University. (Рад је настао као резултат финансирања научноистраживачке делатности ФДУ, према уговору склопљеним са Министарством просвете, науке и технолошког развоја).

Dragićević Šešić M, Piaskowski R, Liddel F, Palmer R. (2017) The City and Culture, HERITO, heritage, culture and the present nr. 27, quarterly, pp. 124-142, ISSN 2082-310X

 

Čopič, V. and Dragićević Šešić, M. (2018) Challenges of public-civic partnership in Cambodia’s cultural policy development, ENCATC Journal of Cultural Management and Policy 8 (1), Brussels: ENCATC, p. 4-15.

 

Dragićević Šešić, M. (2018) Wars, conflicts and heritage of violence: new tasks for public policies, Cartaditalia, Journal of Contemporary Italian Culture special edition vol I - European Year of Cultural Heritage, ed. Sacco, P. L., Brussels: the Instituto Italiano di Cultura, p. 165-189.

 

Dragićević Šešić, M. (2020) Art labour rights are not taught at law schools, Obieg (bilingual Polish-English online magazine) No. 15, Warsaw: Ujazdowski Castle ​Centre for Contemporary Art, https://obieg.u-jazdowski.pl/en/numery/the-right-to-idleness/interview-milena-dragicevic-sesic

 

 

M 24

 

Dragićević Šešić, M. and Stefanović, M. (2017) Organizational trauma – types of organizational forgetting in the case of Belgrade theatres, Etnoantropološki problemi (Issues in Ethnology and Anthropology) no. 2, Belgrade: Faculty of Philosophy of the University of Belgrade, p. 621-640. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/fbc0162ffd1744feaee99294a2579aa2.pdf

 

 

Остали текстови

 

Драгићевић Шешић, М., Николић, Т. (2018) „МОДЕЛИ ГРАДСКИХ КУЛТУРНИХ ПОЛИТИКА: Културне политике и политике градских идентитета“, у: В. Ђукић и други: Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 251-275

Драгићевић Шешић, М. & Меденица, И. (2023) Срејовић и позориште – перформативни обрт у археолошком истраживању и његовој презентацији, у: Срејовић и интердисциплинарност, САНУ и Универзитет у Крагујевцу.

Николић М. и Драгићевић Шешић, М. (2018) Популизам као културни и медијски феномен, у: Николић М. и Драгићевић Шешић, М. (ур.) Медији, култура и уметност у доба популизма, Београд: Факултет драмских уметности, стр. 5-19

Драгићевић Шешић, М. (2020) „Предговор“, у Јовановић, Д. Ч. „Растанак са собом“, Београд: ауторско издање, стр. 7-13.

Драгићевић Шешић, М. (2021) „Оснивање Центра за ново позориште и игру (ЦЕНПИ) – реч савременика“, у: Латифић, А. (ур.) Живот без компромиса за уметност и мир. Јелена Шантић: есеји, записи, коментари, Београд: Група 484, стр. 395-397.

 

 

Драгићевић Шешић, М. (2022) Конституисање менаџмента и продукције уметности, културе и медија као академске и истраживачке дисциплине у свету, у: Ристић, М. (ур.) Зборник радова Прошлост-садашњост-будућност, 60 година Катедре за менаџмент и продукцију драмских уметности, медија и културе, Београд: ФДУ, пп. 13-26

 

Милена Драгићевић Шешић: Пледоаје за нову културу сећања, у: Оташевић, Бранка, Екран као огледало, Београд: РТС, стр. 195-198

 

Драгићевић Шешић, М. (2021) Енциклопедијске одреднице: Дом омладине Београда (ДОБ) и Домови културе, Српска енциклопедија, III том, књига 2, Нови Сад: Матица српска, Београд: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике

 

Драгићевић Шешић, М. и Николић, М. (ур.) (2020) тематски блок „Критичко мишљење у дигиталном добу“, Култура, бр. 169, стр. 9-182.

 

Драгићевић Шешић, М. и Николић, М. (2020) „Изазови и препреке развоју критичког мишљења – култура, уметност и медији у илибералном друштву“, Култура, бр. 169, стр. 11-19.

 

Драгићевић Шешић М. (2019) Брегзит пре Брегзита: повратак енглеству И одмак од британства И Европске уније (ТВ серија Даунтонска опатија и Убиства у Мидсомеру), Зборник радова Факултета драмских уметности, бр. 35, стр. 13-26, ИССН 1450-5681

 

Драгићевић Шешић М. (2018) Ширење простора слобода: од институционалних пројеката до алтернативне сцене - разговор са Б. Павићевић, Култура, бр. 161, стр. 289-300.

 

Драгићевић Шешић, M. (2018) Култура и демократија: културне политике на делу: Да ли је могућа теорија културне политике на полупериферији?, Култура, бр. 160 тема „Култура и демократија“

 

Драгићевић Шешић М., Кораћ Сандерсон, М. (2019) Други и ми сами: уметничке интервенције као кључ размене и разумевања ’другости’, – тематски блок часописа Интеркултуралност, стр. 12-21.

 

Драгићевић Шешић, М. (2020) „Триво Инђић (1938–2020) – Културна политика на делу“, Култура, бр. 169, стр. 422-427

 

Драгићевић Шешић М. (2018) Идентитет у настајању: политике и контрадикције, Приказ зборника Црногорске студије културе и идентитета, уред. Радмила Војводић и Јанко Љумовић, Цетиње: Факултет драмских умјетности, Култура, бр. 158, 2018.

 

Драгићевић Шешић М. 2018, Идентитет позоришта: од организационе културе до имиџа, приказ књиге Љубице Ристовски „Креирање идентитета позоришта“, у: Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, бр. 59, стр. 195- 200

 

 

Драгићевић Шешић, М. (2018) Приказ књиге Радине Вучетић: Монопол на истину: партија, култура и цензура у Србији шездесетих и седамдесетих година XX века Београд: Клио 2016, у Зборнику радова Факултета драмских уметности ФДУ бр. 32, пп. 227-232.

Драгићевић Шешић, М. (2020) Слава и моћ заборављања – невидљивост жена у српској култури (приказ књиге Светлане Томић (2018) Славне и игнорисане: ка критичкој култури памћења, Београд: Алфа БК Универзитет, Факултет за стране језике), Речи: часопис за језик, књижевност и културолошке студије бр. 13, стр. 199-206.

Драгићевић Шешић, М. Запошљавање и прекарни положај радника у креативнoм сектору - културни радници у трагању за самоодрживошћу, у: Костић А. ур. (2018) Економија, запосленост и рад у Србији у XXI веку, Београд: САНУ, стр. 293- 319

Dragićević Šešić, M. (2022) Kustosiranje i doprinos tekstu legendi i kataloga izložbe Urban Text, cet espace nommé Balkans (11 September – 11 December 2022, Paris), Institut des Cultures d'Islam, Paris

 

Чланство у уметничким / научним организацијама

Чланица међународних редакција часописа: European Journal of Cultural Management and Policy (Brussels) од 2019.; Journal of Cultural Management and Cultural Policy (Friedrichshafen, Germany) од 2020.; Cultural Management - Science and Education (Logos Verlag Berlin – Dabrowa Gornicza Poland) од 2017.; Зборник радова Факултета драмских уметности (Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности, Београд).

Чланица савета научних часописа: Etnoantropološki problemi (Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за етнологију и антропологију), Culture crossroads (Latvian Academy of Culture Research Centre, Riga), Ìñtèrkùltùràlnòst: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije (Завод за културу Војводине, Нови Сад), Triptih: interdisciplinarni naučni časopis o umetnosti i kulturi (Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Факултет уметности).

Чланица саветодавних одбора међународних пројеката: Europeana XX Century of Change (координатор Netherlands Institute for Sound & Vision NISV, у сарадњи са још 16 европских партнерских институција, финансиран из програма ЕУ Connecting Europe Facilities), URBiNAT: Urban Innovative & Inclusive Nature 2018 – 2023 (European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No 776783), Brokering Intercultural Relations Network - Research Network Exploring the Role of Arts and Cultural Management (Heilbronn University & University College Dublin).

Руководилац тима ФДУ у научном пројекту ARTIS - Art and Research on Transformations of Individuals and Societies (2020-2025), EU Horizon 2020-funded project (ID: 870827).

Руководилац тима ФДУ у пројекту Stronger Peripheries: A Southern Coalition (2020-2024) који финансира програм ЕУ Креативна Европа.

Руководилац тима Универзитета уметности у пројекту Sharing subaltern knowledge through international cultural collaborations” (SHAKIN’) (2020-2023) који ЕУ финансира из програма Erasmus+ program: Strategic Higher Education Partnerships for Innovation (2020-1-FR01-KA203-080017).

Руководилац неколико КОСТ (COST) научних пројеката.

Чланица тима пројекта EPICA – Empowering Participation in Culture and Architecture: Activating Public Resources for and with Community Факултета драмских уметности у Београду у сарадњи са партнерима; руководитељка др Нина Михаљинац (уз подршку Фонда за науку Републике Србије, бр. 7744648).

Од новембра 2019. чланица Управног одбора EQ-Arts: Enhancing Quality in the Arts (Amsterdam);

 

 

Др Милена Драгићевић Шешић, професорка емерита Универзитета уметности у Београду. Ректор Универзитета уметности (2001 – 2004), шеф УНЕСКО катедре за интеркултурализам, менаџмент уметности и медијацију на Балкану (2004-2019). У више наврата била директорка Института за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности; шеф катедре за Менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе Факултета драмских уметности. Чланица Националног савета за науку (2006 – 2010), чланица Националне комисије Републике Србије за УНЕСКО (2012 – до данас). Чланица извршних одбора бројних међународних организација: European Diploma in Cultural Project Management (Брисел) & EQ-Arts, Amsterdam; била чланица извршних одбора Европске мреже факултета за културну политику и менаџмент (1992-1997), Интеруниверзитетског центра у Дубровнику, IUC (2006-2016) и Европске лиге факултета уметности ELIA.

Гост предавач на универзитетима широм света - Warwick University, City University London; Lyon II; ENSATT Lyon; I.E.P. Grenoble; Ecole de Commerce and BSB Dijon; Paris VIII; Columbia university; Buffalo university; NYU; Jyvaskyla & Helsinki; Hildesheim; Heilbron university; Iagielonian Krakow; Gdansk; уметничке академије у Брну, Вилњусу, Талину, Риги; CEU Budapest, Moscow School of Social and Economic Sciences, Lasalle College Singapore... Експерт Савета Европе, УНЕСКО-a (чланица експертске групе за примену Конвенције 2005), Европске културне фондације, Швајцарске фондације Pro Helvetia, Британског савета, те Дун фондације (Амстердам). Председница жирија Европске награде за културну политику (2006-2012). Објавила као ауторка, уредница и коуредница 22 књиге и преко 250 текстова. Превођена на 19 језика.

Реализовала је више од 50 пројеката у домену културне политике и културног развоја, у Европи, а посебно на Балкану, Кавказу, у арапским земљама, те земљама средње Азије све до Индије и Камбоџе, а 2021. ради активно пројекте у Тајланду и Малију.  Добитница француског ордена Командира Академске палме 2003. Велике златне плакете са повељом Сретен Стојановић и Велике плакете Универзитета уметности 2004. и 2019, те прва добитница ENCATC fellowship награде за животно дело у домену културне политике и менаџмента.

На Универзитету уметности у Београду извела је више од 30 докторанда, а била је коментор и члан комисија за одбрану доктората на десетак иностраних универзитета (Ворик, Универзитет Јужне Аустралије, Бергамо, Јуваскула, Гренобл, Вилњус, Париз, Антверпен...).

 

 

Одбрањене докторске дисертације од 2017. До 2020. године

 • Културни предео у функцији одрживог развоја у контексту глобалних промена, Биљана Јовановић Илић, 30. март 2018.
 • Принципи Новог јавног менаџмента у култури: средство стандардизације или развоја?, Милена Стефановић, 5. април 2018.
 • Теорија институција и културних политика у савременој перформативној пракси, Биљана Тануровска Кјулавковски, 29. септембар 2018.

 

Е-пошта

msesic@gmail.com

Менторство

Докторске академске студије

 • Impact of financial instruments of European cultural policies on curatorial strategies in contemporary performing arts (Утицај финансијских инструмената европских културних политика на стратегије кустоских пракси у савременим извођачким уметностима), Ана Летунић, 21.11.2023.
 • Слет као културална изведба југословенства: јавне политике и управљање, Јована Караулић, 07.07.2020.
 • Децентрализација културног система Србије: потребе и модел имплементације, Владимир Пауновић, 06.07.2020.