dr Milena Dragićević Šešić

Profesor emeritus

Biografija

e-mail: msesic@gmail.com

Direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti

Profesorka Menadžmenta u kulturi i Teorije medija. Rektorka Univerziteta umetnosti (2001 – 2004). Gošća-profesorka na univerzitetima širom sveta. Ekspertkinja Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske kulturne fondacije, predsednica žirija Evropske nagrade za kulturnu politiku. Objavila 20 knjiga:  Umetnost i kultura otpora (2018), Vers les nouvelles politiques culturelles (2015), Umetnost i alternativa (1992 / 2012), Kultura - menadžment, animacija, marketing, 1994 / 2012 sa B. Stojkovićem (VII izdanjaprevodi na šest jezika), Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima (sa S. Dragojevićem, 2005, četiri prevoda),  Interkulturna medijacija na Balkanu (sa S. Dragojevićem 2004 – četiri prevoda), Neofolk kultura (1994); priredila zbornike Situating Populist Politics: Arts & Media Nexus, sa Nikolić M.; Cultural Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (2015) sa S. Hristovom i N. Daksberi; Cultural policy in times of rising populism – KPY Istanbul (2018) sa Dž. Vikerijem i dr. Članica brojnih redakcija naučnih časopisa: International Journal of Cultural Policy (1993-1997), ENCATC Journal in Cultural Policy and Management (od 2018.), glavna urednica časopisa Kultura, Zbornika radova Fakulteta dramskih umetnosti, itd. Prevođena na 17 jezika.

Na Univerzitetu umetnosti 2002. pokreće i prve međunarodne programe među kojima su i istraživački (Framework V n. SERD-2002-00038: Changing City Spaces: New chalenges to cultural policy in Europe, u kojem je rukovodila beogradskim timom projekta, partneri: Goldsmitsh College London, Univerzitet u Beču, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Sauthemptonu; Social Actors in Transformation - Beograd-Mineapolis-Roterdam, 2001-2004.) i obrazovni: interdisciplinarne magistarske/master studije kulturne politike i menadžmenta  na engleskom i francuskom jeziku (dvostruka diploma u partnerstvu sa univerzitetom Lion II), koje već 2004. dobijaju titulu UNESCO katedre za interkulturalizam i medijaciju na Balkanu (400 studenata iz 36 zemalja sveta). Pokrenula je i MAIPR program (Master in International Performance Research, 20010-2016), kao prvi Erasmus Mundus jointmaster (sa univerzitetima u Voriku, Helsinkiju i Amsterdamu) na kome je diplomiralo 130 studenata iz 49 zemalja. Tokom četiri decenije rada ostavlja za sobom brojni naučni podmladak – 50 magistarskih i master radova u Srbiji, i preko 20 na fakultetima u Dižonu, Lionu, Moskvi, te na Evropskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Brisel). Izvela je 25 doktoranata koji danas predaju na univerzitetima širom regiona, pa i u svetu (Goldsmith College London, Sibelius Akademija Helsinki, univerziteti u Sarajevu, Novom Sadu, Skoplju, Cetinju, Sofiji itd.), a bila je ko-mentor i na partnerskim univerzitetima u svetu (Moskovska škola društvenih i ekonomskih nauka, Fakultet političkih nauka Grenobl, Juvaskula univerzitet Finska, itd.). Bila je mentor stipendistima MNTR – Aleksandru Brkiću i Ljiljani Rogač. Od 12 dobitnika Evropske nagrade za najboljeg mladog istraživača kulturne politike, čak 2 su njeni studenti, a još nekoliko ih je bilo u najužem izboru. Često je pozivana kao član za odbranu doktorata na druge fakultete kod nas i u svetu, od Australije do Francuske i Finske, a posebno na odbrane master radova na fakultetima u Moskvi, Lionu, Dižonu, Voriku, itd.

Dobitnica Francuskog Ordena Komandira Akademske Palme 2003. i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti 2004.

Milena Dragicevic Sesic on ResearchGate

 

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

  • Slet kao kulturalna izvedba jugoslovenstva: javne politike i upravljanje, Jovana Karaulić, 07.07.2020.
  • Decentralizacija kulturnog sistema Srbije: potrebe i model implementacije, Vladimir Paunović, 06.07.2020.