Ранг листа - Докторске студије

РАНГ ЛИСТА

КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА -  ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

 

 

 

Редни број

 

 

Име и презиме

Успех постигнут у претходном

образовању

Успех постигнут на пријемном

испиту

 

 

Укупно бодова

 

На терет буџета:

 

 1.  

Крстић Јована

28,62

67

95,62

 1.  

Грујић Филип

27,00

68

95,00

 1.  

Ћирић Мина

28,89

62

90,89

 1.  

Грујић Милена

28,80

60

88,80

 1.  

Ћирић Милош

29,86

55

85,77

 1.  

Исаиловић Огњен

28,25

54

83,86

 

Самофинансирање

 

 1.  

Андрић Антонио

29,67

49

78,67

 1.  

Радојичић Ана

28,50

47

75,70

 1.  

Даничић Андрија

29,13

41

70,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ТЕОРИЈA ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ, МЕДИЈА И КУЛТУРЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 

Ред.

бр.

Име и презиме

Успех постигнут на пријемном испиту

Успех постигнут у претходном школовању

Укупно бодова

 

На терет буџета:

 1.  

Богдан Шпањевић

56

37,48

93,48

 

 

Студијским програмом докторских научних студија Теорије драмских уметности, медија и културе, предвиђен је упис до 8 студената.

 

 

 

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 

Ред.

бр.

Име и презиме

Успех постигнут на пријемном испиту

Успех постигнут у претходном школовању

Укупно бодова

 

На терет буџета:

 1.  

Вања Вујановић

56

34.85

90.85

 

Студенти који сами плаћају школарину:

 1.  

Јелена Пузић

44

38.44

82.44

 

 

Студијским програмом докторских академских студија Менаџмент културе и медија предвиђен је упис до 6 студената.

 

 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ПРЕМА ПРОПОЗИЦИЈАМА КОНКУРСА НЕ РАНГИРАЈУ СЕ И НЕ УКЉУЧУЈУ У РАНГ ЛИСТУ.

 

Београд, 14.10.2021. године

 

ДЕКАН

 

Милош Павловић, ред. професор