Rang lista - Doktorske studije

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT NA DOKTORSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

 

Red.

br.

Ime i prezime

Uspeh postignut na prijemnom ispitu

Uspeh postignut u prethodnom školovanju

Ukupno bodova

 

Na teret budžeta:

 1.  

Marina Zec

51

37,24

88,24

 

Studenti koji sami plaćaju školarinu:

 1.  

Dragana Vidović

45

38,24

83,24

 1.  

Aleksandar Jovičić

35

38,32

73,32

 1.  

Barbara Tolevski

34

37,12

71,12

 

 

Studijskim programom doktorskih akademskih studija Menadžment kulture i medija predviđen je upis do 6 studenata.

 

Kandidati koji nisu položili prijemni ispit prema propozicijama konkursa ne rangiraju se i ne uključuju u rang listu.

 

 

                                                                           

 

 

 

 

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT NA DOKTORSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA TEORIJA DRAMSKIH UMETNOSTI, MEDIJA I KULTURE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

 

Red.

br.

Ime i prezime

Uspeh postignut na prijemnom ispitu

Uspeh postignut u prethodnom školovanju

Ukupno bodova

 

Na teret budžeta:

 1.  

Katarina Stanisavljević

50

37,97

87,97

 

Studenti koji sami plaćaju školarinu:

 1.  

Milena Kvapil

44

36,73

80,73

 1.  

Tijana Bastašić

42

38,73

80,73

 1.  

Nevena Tomić

41

37,44

78,44

 1.  

Jelena Ivanišević Paunović

40

36,86

76,86

 

 

Studijskim programom doktorskih naučnih studija Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture, predviđen je upis do 8 studenata.

 

Kandidati koji nisu položili prijemni ispit prema propozicijama konkursa ne rangiraju se i ne uključuju u rang listu.

 

 

 

 

 

RANG LISTA

KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU

DOKTORSKIH STUDIJA -  DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

 

 

 

 

Redni broj

 

 

Ime i prezime

Uspeh postignut u prethodnom

obrazovanju

Uspeh postignut na prijemnom

ispitu

 

 

Ukupno bodova

 

Na teret budžeta:

 

 1.  

Manić Tara

30,00

64

94,00

 1.  

Đuričić Sanja

29,25

64

93,25

 1.  

Đekić Sonja

28,68

61

89,68

 1.  

Mihajlović Petar

25,89

58

83,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDATI KOJI NISU POLOŽILI ISPIT ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI PREMA PROPOZICIJAMA KONKURSA NE RANGIRAJU SE I NE UKLJUČUJU U RANG LISTU.

 

 

 

                                                                                                                                                     DEKAN

 

 

                                                                                                                              Miloš Pavlović, red. profesor