Упис студената - Основне студије уз рад

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА УЗ РАД

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

обавиће се 20. и 21. 9. 2021. од 11 до 13ч

у студентској служби (соба 70а)

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

- оригинали сведочанстава средње школе

- оригинал дипломе средње школе

- попуњен индекс (добија се на Факултету)

- 1 фотографија формата 3,5цм x 4,5цм

- 2 попуњена обрасца  шв – 20  (добијају се на Факултету)

- потврда о запослењу

- уплата 4.000,00 динара на

жиро рачун Факултета : 840-1612666-05

позив на број 09-07029799-17

(сврха уплате: накнада приликом уписа)

 

- доказ о уплати школарине у висини од   

  220.000,00 динара за школску 2021/2022. годину

на жиро рачун    840-1612666-05

позив на број      94-07029799-21

 

индексе и обрасце шв-20 узети у соби 70а  од  17.9.2021. у времену од 10ч-14ч

 

Приликом предаје докумената за упис, ношење заштитних маски је ОБАВЕЗНО!