Упис студената - Основне студије уз рад

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА И СТУДИЈА УЗ РАД

у школску 2022/2023. годину

обавиће се по следећем распореду:

 

5.  јула 2022. године

- МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ  у 9ч

- ГЛУМА у 10 ч 

- ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА у 11ч

- ДРАМАТУРГИЈА у 11,30ч

- ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ, АНИМАЦИЈА И ГЕЈМ АРТ у 12ч

 

 

6. јула 2022. године

- ФТВ ПРОДУКЦИЈА у 9ч

- КАМЕРА у 10ч

- МОНТАЖА у 10,30ч

- СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА у 11ч

- ФТВ РЕЖИЈА у 12,30ч 

 

  

 

 

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

обавиће се 5. и 6.  јула 2022. године

по наведеном распореду

     у секретаријату Факултета (соба 70а)

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

- оригинали свих сведочанстава средње школе

- оригинал дипломе средње школе

- попуњен индекс (добија се на Факултету)

- 1 фотографија формата 3,5цм x 4,5цм

- 2 попуњена обрасца  шв – 20  (добија се на Факултету)

- очитана лична карта - за држављане Републике Србије

- фотокопија прве стране пасоша - за стране држављане

- уплата 4.000,00 динара на

жиро рачун Факултета  : 840-1612666-05

позив на број 09-07029799-17

(сврха уплате: накнада приликом уписа)

 

индексе и обрасце шв-20 узети у соби 70а  од  4. 7. 2022. у времену од 10ч-14ч

 

 

 

 

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ:

 

1.  држављани Републике  Србије

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од   

220.000,00 динара

за школску 2022/2023. годину

на жиро рачун    840-1612666-05

позив на број      21-07029799-13

 

 

2.  страни држављани из суседних земаља

 ( Рапублика Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Црна Гора)

 

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од

 330.000,00 динара

за школску 2022/2023.годину

на жиро рачун   840-1612666-05

позив на број   21-07029799-13

 

 

 

3. страни држављани  који нису из суседних земаља

 

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од

440.000,00 динара

за школску 2022/2023.годину

на жиро рачун     840-1612666-05

позив на број   21-07029799-13

 

 

ЗА СТУДЕНТЕ УЗ РАД:

 

1.  држављани Републике  Србије

поред наведеног и

доказ о уплати школарине у висини од   

220.000,00 динара

за школску 2022/2023. годину

на жиро рачун    840-1612666-05

позив на број      21-07029799-13