Upis studenata - Osnovne studije uz rad

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA I STUDIJA UZ RAD

obaviće se po sledećem rasporedu:

 

7.  jula 2020. godine

 

- GLUMA u 9 č 

- POZORIŠNA I RADIO REŽIJA u 10č

- DRAMATURGIJA u 11č

- MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE  u 12č

 

8. jula 2020. godine

 

- FTV REŽIJA u 9č  

- FTV PRODUKCIJA u 10č

- KAMERA u 11,30č

- MONTAŽA u 12,30č

- SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA u 13,30č

 

  

 

*Molimo vas da poštujete navedeno vreme upisa, kako bismo izbegli stvaranje gužve i kršenje propisanih zaštitnih mera.

*Prilikom predaje dokumenata za upis, nošenje zaštitnih maski je OBAVEZNO!

 

 

 

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

U PRVU GODINU STUDIJA

ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

- originali svedočanstava srednje škole

- original diplome srednje škole

- popunjen indeks (dobija se na Fakultetu)

- 1 fotografija formata 3,5cm x 4,5cm

- 2 popunjena obrasca  šv – 20  (dobija se na Fakultetu)

-- uplata 4.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta : 840-1612666-05

poziv na broj 09-07029799-17

(svrha uplate: naknada prilikom upisa)

 

 

indekse i obrasce šv-20 uzeti u sobi 70..  od 6. 7. 2020. u vremenu od 10č-13č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA STUDENTE KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU:

 

1.  državljani Republike  Srbije

pored navedenog i

dokaz o uplati školarine u visini od   

220.000,00 dinara

za školsku 2020/2021. godinu

na žiro račun    840-1612666-05

poziv na broj      21-07029799-13

 

2.  strani državljani iz susednih zemalja

 ( Rapublika Mađarska, Rumunija, Republika Bugarska, Republika Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Crna Gora)

 

pored navedenog i

dokaz o uplati školarine u visini od

330.000,00 dinara

za školsku 2020/2021.godinu

na žiro račun   840-1612666-05

poziv na broj   21-07029799-13

 

3. strani državljani koji nisu iz susednih zemalja

 

pored navedenog i

dokaz o uplati školarine u visini od

440.000,00 dinara

za školsku 2020/2021.godinu

na žiro račun     840-1612666-05

poziv na broj   21-07029799-13

 

 

ZA STUDENTE UZ RAD:

1.  državljani Republike Srbije

pored navedenog i

dokaz o uplati školarine u visini od   

220.000,00 dinara ili 330.000,00 dinara

za školsku 2020/2021. godinu

na žiro račun    840-1612666-05

poziv na broj      94-07029799-21