ФДУ ПО ПРВИ ПУТ У ПРОЈЕКТУ ФИНАНСИРАНОМ КРОЗ ХОРИЗОН 2020

Као део међународног тима водећих научних и образовних институција у области уметности и културе, Факултет драмских уметности је – по по први пут – добио финансирање главног програма ЕУ за науку ХОРИЗОНT 2020. Остварена је подршка за реализацију пројекта АРТИС (Art and Research on Transformations of Individuals and Societies), којим руководи експертски тим универзитета у Бечу (Аустрија), а међу осталим партнерима су Универзитет у Амстердаму (Холандија), Хумболт универзитет у Берлину (Немачка), Универзитет у Архусу (Данска), Академија уметности у Берлину (Немачка), УНЕСКО (Француска), Ројал Холовеј и Бедфорд колеџ Универзитета у Лондону (Велика Британија), Интердисциплинарни форум Неурурбанизам (Немачка) и Универзитет у Оксфорду (Велика Британија).  Пројекат се реализује у оквиру Института за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности, а њиме руководи проф. др Милена Драгићевић Шешић. Партнер у реализацији пројекта у Србији је и Галерија Матице српске у Новом Саду.

Пројекат АРТИС теоријски и емпиријски истражује потенцијале уметности за стварање позитивних промена друштава и појединаца, а такође учествује у увођењу тих промена кроз низ уметничких акција. Пројекат полази од тезе да уметност може позитивно да делује на појединце и друштво, и да су за постизање тог циља неопходна два услова: темељан научноистраживачки рад који укључује различите групе актера – научнике, уметнике, едукаторе и друге стејкхолдере, и системско планирање програма за трансформацију друштва и појединаца кроз уметност који ће бити засновани на резултатима спроведених истраживања.

Циљ пројекта је четворострук. Прво, мапираће постојећа научна достигнућа у области психологије, неуронауке и феноменологије која се односе на истраживања уметности. Друго, контекстуализоваће и критички анализирати добијене емпиријске податке користећи корпус теоријских приступа и знања  из филозофије, политичких наука и  уметничке критике како би –  као трећи циљ – комбиновао такав теоријско-емпиријски фокус са серијом конкретних уметничких интервенција, радионица и експеримената развијених у сарадњи са уметничким школама, уметницима и галеријама опредељеним за стварање нових начина мишљења и деловања у односу на савремене друштвене изазове. Четврто, сви стечени увиди биће коришћени за конципирање смерница за развој културних политика, које ће бити промовисане у оквиру програма кључних организација у уметности и култури (UNESCO, IFNU).

Радећи с људима из доминантних и маргинализованих друштвених група, и градећи мостове између научника, уметника и доносилаца одлука у домену културне политике, пројекат ће анализирати различите могућности утицаја уметности на друштво и пружиће нова знања и методолошке алате за постизање овог циља.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/26/horizon_2020.png