Извештај Комисије - Иван Шијак

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Камера.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

Београд, 31. август 2020. године