Конкурси за избор наставника

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурсе за избор:

 

  1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Филмска и телевизијска режија.

 

Услови:  - дипломирани филмски и телевизијски редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

  1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Снимање и дизајн звука – наставне предмете Монтажа звука, Основе монтаже звука и Снимање и дизајн звука за ФТВ 4.

 

Услови:    -  дипломирани сниматељ и дизјанер звука Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Снимања и дизајна звука ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

  1. Наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Драматургија.

 

Услови:   - дипломирани драматург Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Драматургије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

Напомена:

  • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
  • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
  • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
  • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/281/FDU_crni.jpg