Извештај Комисије - Огњен Попић

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Снимање и дизајн звука - наставне предмете: Монтажа звука, Основе монтаже звука и Снимање и дизајн звука за ФТВ 4.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

 

 

Београд, 20. новембра 2020. године