Приступно предавање - Драматургија

На основу Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (''Сл. гласник РС'' бр. 101/2015.), Минималних услова за избор наставника Факултета драмских уметности, члана 104. тачка 12. Статута Факултета драмских уметности и члана 4, 5. и 6. Правилника о приступном предавању ФДУ, а на предлог Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за уметничку област Драматургија – наставне предмете: Позоришна и радио драматургија и Копирајтинг у саставу Биљана Србљановић, ред. професор, др ум. Мирко Стојковић, ред. професор и Филип Давид, ред. професор у пензији, доносим

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

 

Кандидати за избор наставника у звање доцента за уметничку област Драматургија – наставне предмете: Позоришна и радио драматургија и Копирајтинг, одржаће приступно предавање дана 11. јануара 2021. године са почетком у 10 часова у учионици бр. 34 Факултета драмских уметности у Београду по следећем редоследу излагања:

  1. Бошковић Вук
  2. Момчиловић Перић Весна
  3. Пелевић Маја
  4. Пилетић Милица

 

Тема приступног предавања гласи: Техника драме: драмска структура према Фрајтагу и савремена примена модела три чина (први део предавања) Копирајтинг: одређивање циљне групе (други део предавања).

 

Одлуку објавити на огласној табли и сајту Факултета драмских уметности у Београду.

 

 

 

 

                                                                                 ДЕКАН

                                                                                                                                                                  Милош Павловић, ред. проф.

 

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/342/FDU_crni.png