Pristupno predavanje - Dramaturgija

Na osnovu Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu (''Sl. glasnik RS'' br. 101/2015.), Minimalnih uslova za izbor nastavnika Fakulteta dramskih umetnosti, člana 104. tačka 12. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti i člana 4, 5. i 6. Pravilnika o pristupnom predavanju FDU, a na predlog Komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje docenta za umetničku oblast Dramaturgija – nastavne predmete: Pozorišna i radio dramaturgija i Kopirajting u sastavu Biljana Srbljanović, red. profesor, dr um. Mirko Stojković, red. profesor i Filip David, red. profesor u penziji, donosim

 

 

 

O D L U K U

 

 

 

 

Kandidati za izbor nastavnika u zvanje docenta za umetničku oblast Dramaturgija – nastavne predmete: Pozorišna i radio dramaturgija i Kopirajting, održaće pristupno predavanje dana 11. januara 2021. godine sa početkom u 10 časova u učionici br. 34 Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu po sledećem redosledu izlaganja:

  1. Bošković Vuk
  2. Momčilović Perić Vesna
  3. Pelević Maja
  4. Piletić Milica

 

Tema pristupnog predavanja glasi: Tehnika drame: dramska struktura prema Frajtagu i savremena primena modela tri čina (prvi deo predavanja) Kopirajting: određivanje ciljne grupe (drugi deo predavanja).

 

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

 

 

 

 

                                                                                 DEKAN

                                                                                                                                                                  Miloš Pavlović, red. prof.

 

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/342/FDU_crni.png