Извештај Комисије - Ненад Поповић

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању доцента за уметничку област Филмска и телевизијска монтажа – наставне предмете на основним академским студијама Дигитална нелинеарна монтажа; Дигитална обрада слике у монтажи; Монтажа интерактивних аудиовизуелних форми и наставни предмет на мастер академским студијама Монтажа савремених аудио-визуелних форми.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

Београд, 15. јануара 2021. године