Конкурс 27.01.2021.

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурсе за избор:

 

  1. Наставникa у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Позоришна и радио режија – наставне предмете на основним академским студијама Сценографија и Костимографија 1-4 и наставне предмете на мастер академским студијама Сценографија и Костимографија.

 

Услови:  - дипломирани костимограф сценског костима или дипломирани сценограф или мастер примењени уметник (сценографија/сценски костим) или магистар уметности или доктор уметности;

             -   значајно стваралачко искуство из области позоришне сценографије и/или позоришне костимографије;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

  1. Наставникa у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Снимање и дизајн звука – наставне предмете Снимање и дизајн звука за филм и телевизију, Дизајн звука за дуге форме и Увод у дизајн звука.

 

Услови:   - дипломирани сниматељ и дизајнер звука Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Снимања и дизајна звука ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

  1. Сарадникa у звању виши стручни сарадник за уметничку област Глума – наставни предмет Сценска акробатика.

 

Услови:  - дипломирани професор физичке културе или мастер професор физичког васпитања и спорта Факултет спорта и физичког васпитања;

               - као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 

  1. Сарадникa у звању асистента за уметничку област Драматургија – наставни предмет Филмска и телевизијска драматургија.

 

Услови:   - дипломирани драматург Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Драматургијe Факултет драмских уметности;

                 - уписане докторске академске студије ФДУ;

                 - као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

  1. Сарадникa у звању стручни сарадник за уметничку област Камера.

 

Услови:   - дипломирани филмски и телевизијски сниматељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Камере Факултет драмских уметности;

                 - као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 

 

Напомена:

 

  • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
  • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
  • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
  • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/361/FDU_u_boji.jpg