Конкурс - Самостални стручнотехнички сарадник за архивске и фестивалске делатности ФТВ смера

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурс за попуњавање следећег радног места:

 

  1. Самостални стручнотехнички сарадник за архивске и фестивалске делатности ФТВ смера

 

Услови: 

  • стручна спрема - дипломирани филмски и телевизијски монтажер Факултет драмских уметности по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске монтаже ФДУ по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године;
  • радно искуство – 1 година;
  • посебни услови: знање  два страна језика; основни ниво познавања компјутерског хардвера и софтвера; знање рада са  пакетом Adobe  Creative Cloud ( нагласак на  Adobe Premiere софтверу); познавање рада са филмском траком 16/35mm; познавање стандарда за дистрибуцију аудиовизуелих садржаја и употребно знање софтвера за transcoding  у сврху дистрибуције; знање  хардвера и софтвера за архивирање; основно познавање стандарда за архивирање видео и аудио материјала; одржавање филмског, видео и DVD/Blu-Ray архива и картотеке; пријављивање на фестивале и коресподенција; претрага филмског материјала и телекинирање по потреби; планирање и вођење базе података вежби; архивирање студентских вежби актуелне продукције ФДУ; припрема копија за слање на фестивале и телевизије (DCP, H.264, Blu-Ray); монтажа према захтевима ФДУ.
  • пробни рад - 3 месеца;

 

Напомена:

  • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију.
  • Избор се врши према Правилнику о раду Факултета драмских уметности у Београду.
  • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
  • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/386/FDU_sivi.jpg