Konkurs - Samostalni stručnotehnički saradnik za arhivske i festivalske delatnosti FTV smera

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

raspisuje konkurs za popunjavanje sledećeg radnog mesta:

 

  1. Samostalni stručnotehnički saradnik za arhivske i festivalske delatnosti FTV smera

 

Uslovi: 

  • stručna sprema - diplomirani filmski i televizijski montažer Fakultet dramskih umetnosti po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje pre 10.09.2005. godine ili master dramski i audiovizuelni umetnik iz oblasti Filmske i televizijske montaže FDU po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine;
  • radno iskustvo – 1 godina;
  • posebni uslovi: znanje  dva strana jezika; osnovni nivo poznavanja kompjuterskog hardvera i softvera; znanje rada sa  paketom Adobe  Creative Cloud ( naglasak na  Adobe Premiere softveru); poznavanje rada sa filmskom trakom 16/35mm; poznavanje standarda za distribuciju audiovizuelih sadržaja i upotrebno znanje softvera za transcoding  u svrhu distribucije; znanje  hardvera i softvera za arhiviranje; osnovno poznavanje standarda za arhiviranje video i audio materijala; održavanje filmskog, video i DVD/Blu-Ray arhiva i kartoteke; prijavljivanje na festivale i korespodencija; pretraga filmskog materijala i telekiniranje po potrebi; planiranje i vođenje baze podataka vežbi; arhiviranje studentskih vežbi aktuelne produkcije FDU; priprema kopija za slanje na festivale i televizije (DCP, H.264, Blu-Ray); montaža prema zahtevima FDU.
  • probni rad - 3 meseca;

 

Napomena:

  • Učesnici konkursa prilikom prijavljivanja podnose prijavu na konkurs, diplomu o završenim studijama i radnu biografiju.
  • Izbor se vrši prema Pravilniku o radu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
  • Rad se zasniva na određeno vreme sa punim radnim vremenom.
  • Rok za prijavljivanje kandidata na oglas  je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu FDU.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/386/FDU_sivi.jpg