Конкурси за избор наставника 17.03.2021.

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурсе за попуњавање следећих радних места:

 

  1. Наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Дигиталне уметности – наставни предмети Анимација и Визуелни ефекти.

 

Услови:  -   мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Анимације и Визуелних ефеката или магистар уметности или доктор уметности;

-   као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

  1. Наставника у звању доцента за уметничку област Дигиталне уметности – наставни предмети Анимација и Визуелни ефекти.

 

Услови:  -  мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Анимације и Визуелних ефеката или магистар уметности или доктор уметности;

              - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на  Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

Напомена:

  • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
  • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
  • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
  • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/385/FDU_u_boji_verzija_2.jpg