Konkursi za izbor nastavnika 17.03.2021.

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

raspisuje konkurse za popunjavanje sledećih radnih mesta:

 

  1. Nastavnika u zvanju od docenta do vanrednog profesora za umetničku oblast Digitalne umetnosti – nastavni predmeti Animacija i Vizuelni efekti.

 

Uslovi:  -   master dramski i audiovizuelni umetnik iz oblasti Animacije i Vizuelnih efekata ili magistar umetnosti ili doktor umetnosti;

-   kao i drugi uslovi za izbor nastavnika predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom FDU, Minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu i Minimalnim uslovima za izbor nastavnika FDU.

 

  1. Nastavnika u zvanju docenta za umetničku oblast Digitalne umetnosti – nastavni predmeti Animacija i Vizuelni efekti.

 

Uslovi:  -  master dramski i audiovizuelni umetnik iz oblasti Animacije i Vizuelnih efekata ili magistar umetnosti ili doktor umetnosti;

              - kao i drugi uslovi za izbor nastavnika predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom FDU, Minimalnim uslovima za izbor nastavnika na  Univerzitetu i Minimalnim uslovima za izbor nastavnika FDU.

 

Napomena:

  • Učesnici konkursa prilikom prijavljivanja podnose prijavu na konkurs, diplomu o završenim studijama i radnu biografiju na propisanom obrascu 2.
  • Izbor se vrši prema Zakonu o visokom obrazovanju, Statutu Fakulteta dramskih umetnosti, Minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu i Minimalnim uslovima za izbor nastavnika Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
  • Rad se zasniva na određeno vreme sa punim radnim vremenom.
  • Rok za prijavljivanje kandidata na oglas  je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu FDU.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/385/FDU_u_boji_verzija_2.jpg