Конкурс 28.04.2021.

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурсе за попуњавање следећих радних места:

 

 1. Наставник у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Филмска и телевизијска монтажа - наставне предмете: Филмска монтажа II (2. година ОАС); Основе филмске монтаже II (ОАС); Монтажа рекламе (МАС); Филмска и телевизијска монтажа 3 (ДУС)

 

Услови:

 • дипломирани филмски и телевизијски монтажер Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске монтаже ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;
 • знање и искуство из области монтаже звука (структурална монтажна организација звучних елемената), као и монтаже ЕП наменских и рекламних форми.
 • као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 1. Наставник у звању од ванредног до редовног професора за за научну област Психологија и психологија уметности.

 

Услови:

 • доктор наука о уметности из области Психологије уметности;                
 • као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 

 1. Наставник у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Позоришна и радио режија – наставне предмете на основним академским студијама Сценографија и Костимографија 1-4 и наставне предмете на мастер академским студијама Сценографија и Костимографија.

 

Услови:

 • високо образовање стечено на Факултету примењених уметности, Факултету ликовних уметности, Факултету драмских уметности, Архитектонском факултету на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 09. 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 09. 2005. године на наведеним факултетима или стечно звање магистра уметности или доктора уметности;
 • значајно вишегодишње стваралачко искуство из области сценографије и/или костимографије. Најмање двадесет самосталних остварања у професионалним условима из области позоришне сценографије и/или позоришне костимографије (пожељно из обе области);
 • као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 

 1. Наставник у звању доцента за уметничку област Филмска и телевизијска режија.

 

Услови:

 • дипломирани филмски и телевизијски редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;
 • као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 

 1. Наставник у звању доцента за уметничку област Филмска и телевизијска продукција – наставни предмет Филмска продукција.

 

Услови:

 • дипломирани филмски и телевизијски продуцент Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;
 • као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 

 1. Наставник у звању доцента за уметничку област Филмска и телевизијска монтажа – наставне предмете: Монтажа ТВ форми (2. година ОАС) и Монтажа документарних филмских форми  (МАС).

 

Услови:

 • дипломирани филмски и телевизијски монтажер Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;
 • знање и искуство из области монтаже различитих телевизијских и документарних форми;
 • као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 

 

 1. Сарадник у звању асистента за уметничку област Снимање и дизајн звука наставне предмете: Снимање музике, Музичка продукција, Креативна музичка продукција, Снимање и дизајн звука за радио и Снимање и дизајн звука за филм и телевизију.

 

Услови:

 • дипломирани сниматељ и дизајнер звука Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Снимања и дизајна звука ФДУ;
 • уписане докторске академске студије ФДУ;
 • као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 

 

 1. Сарадник у звању асистента за научну област Историја и теорија драмских уметности, медија и културе наставне предмете Историја светског позоришта и драме и Историја јужнословенског позоришта и драме.

 

Услови: 

 • дипломирани драматург Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Драматургије ФДУ;
 • уписане докторске научне студије ФДУ;
 • као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 

Напомена:

 • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
 • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
 • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
 • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

Образац 2 за пријаву на конкурс можете преузети путем овог линка.

 

                            

                                                 

ДЕКАН     

Милош Павловић, ред. проф.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/408/large_FDU_u_boji_verzija_3.jpg