Извештај Комисијe - Историја и теорија драмских уметности, медија и културе

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место сарадника у звању асистента за научну област Историја и теорија драмских уметности, медија и културе наставне предмете: Историја светског позоришта и драме и Историја јужнословенског позоришта и драме.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

 

Београд, 6. јул 2021. године