Извештај Комисије - Позоришна и радио режија

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Позоришна и радио режија - наставне предмете на основним академским студијама Сценографија и Костимографија 1-4 и наставне предмете на мастер академским студијама Сценографија и Костимографија.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

 

Београд, 6. јул 2021. године