Конкурс 29.09.2021.

Факултет драмских уметности у Београду

расписује конкурсе за попуњавање следећих радних места:

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Глума – наставни предмет Глума.

Услови:  - дипломирани глумац Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Позоришна и радио режија – наставнe предметe Основи позоришне режије и Режија кроз медије.

Услови:  - дипломирани позоришни и радио редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Позоришне и радио режије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању доцента за уметничку област Глума  -  наставни предмет Глума.

Услови:    -  дипломирани глумац Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању доцента за уметничку област Глума  - наставни предмет Сценски покрет.

Услови:    -  дипломирани глумац Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме ФДУ или магистар уметности или доктор уметности;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Наставника у звању доцента за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе - наставне предмете  на основним студијама -  прва година: Основи позоришне продукције 1 и 2, друга година: Позоришна продукција и позоришни модели 3 и 4, трећа година: Менаџмент позоришних фестивала 5 и 6, четврта година: Позоришна продукција – савремени позоришни системи, Пројекат; на мастер студијама - Савремени менаџмент позоришта 1, Менаџмент  позоришта 2  и Развој позоришне публике.

Услови:   -  доктор наука – менаџмента културе и медија;

                 - као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

 

 1. Сарадника у звању асистента за уметничку област Глума – наставни предмет Глума.

Услови:   - дипломирани глумац Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме ФДУ;

-  уписане докторске академске студије ФДУ;

- као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

 1. Сарадника у звању асистента за уметничку област Позоришна и радио режија – наставни предмет Позоришна режија.

    Услови: - дипломирани позоришни и радио редитељ Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Позоришне и радио режије ФДУ;

-  уписане докторске академске студије ФДУ;

- као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

 

Напомена:

 • Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.
 • Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских уметности у Београду.
 • Рад се заснива на одређено време са пуним радним временом.
 • Рок за пријављивање кандидата на оглас  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и сајту ФДУ.

 

Образац 2 за пријаву на конкурс можете преузети путем овог линка.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/495/FDU_u_boji_verzija_3.jpg