Приступно предавање - др Јована Караулић

На основу Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету (''Сл. гласник РС'' бр. 101/2015.), Минималних услова за избор наставника Факултета драмских уметности, члана 104. тачка 12. Статута Факултета драмских уметности и члана 4, 5. и 6. Правилника о приступном предавању ФДУ, а на предлог Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе - наставне предмете  на основним студијама -  прва година: Основи позоришне продукције 1 и 2, друга година: Позоришна продукција и позоришни модели 3 и 4, трећа година: Менаџмент позоришних фестивала 5 и 6, четврта година: Позоришна продукција – савремени позоришни системи, Пројекат; на мастер студијама - Савремени менаџмент позоришта 1, Менаџмент позоришта 2 и Развој позоришне публике у саставу: др Маја Ристрић, ванр. професор, др Драгана Чолић Биљановски, ред. професор и др Љубица Ристовски, доцент Академије уметности у Новом Саду, доносим

 

О Д Л У К У

 

Др Јована Караулић, кандидаткиња за избор наставника у звање доцента за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе - наставне предмете  на основним студијама -  прва година: Основи позоришне продукције 1 и 2, друга година: Позоришна продукција и позоришни модели 3 и 4, трећа година: Менаџмент позоришних фестивала 5 и 6, четврта година: Позоришна продукција – савремени позоришни системи, Пројекат; на мастер студијама - Савремени менаџмент позоришта 1, Менаџмент позоришта 2 и Развој позоришне публике одржаће приступно предавање дана 29. новембра 2021. године са почетком у 12 часова у учионици бр. 36а на Факултету драмских уметности у Београду.

Тема приступног предавања гласи: Менаџмент и продукција у позоришту у временима кризе''.

Одлуку објавити на огласној табли и сајту Факултета драмских уметности у Београду.

 

 

 

 

                                                             ДЕКАН

                                                                                                                                          Милош Павловић, ред. проф.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/527/FDU_crni.jpg

Фајлови