Фонд за науку Републике Србије подржао научноистраживачки пројекат EPICA

Пројекат Empowering Participation in Culutre and Architecture: Activating Public Resources for and with Local Community чији је носилац Факултет драмских уметности у Београду и чији је руководилац др Нина Михаљинац, доценткиња Катедре за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе, подржан је средствима Фонда за науку Републике Србије.

Основна идеја пројекта EPICA гласи да је неопходно оснажити концепт партиципације, како у теорији, тако и у пракси, уколико желимо да учинимо посвећен корак ка развоју демократског и одрживог друштва и унапређењу квалитета живота људске заједнице. Пројекат ће понудити 1) иновативне и системске, емпиријски тестиране моделе и алате за партиципацију у култури, архитектури и урбаном планирању; 2) релевантне препоруке за јавне политике; 3) оквир за нову трансдисциплинарну теорију партиципације, и 4) нове методолошке приступе истраживању партиципације. Све активности допринеће локалном економском и културном развоју, друштвеној инклузији и заштити животне средине.

Кључни резултати пројекта биће: 15 научних радова објављених у међународним часописима, једна међународна научна конференција у Новом Саду, једна монографија и један водич за имплементацију партиципативних пракси у култури и архитектури на српском и енглеском, појмовник и мапа партиципације у Србији, учешће на 11 међународних научних конференција, као и формирање EPICA лабораторије при ФДУ.

Конзорцијум пројекта EPICA чини пет партнера: Факултет драмских уметности (тим професора у пољу културне политике и менаџмента и студија креативности: др Нина Михаљинац, др Ирена Ристић, ред.проф, Татјана Николић, истраживач-сарадник и др Милена Драгићевић Шешић, професорка емерита); Архитектонски факултет (тим професора у области урбаног планирања и теорије архитектуре: др Марија Маруна, ред.проф, др Данијела Миловановић Родић, доцент и Петар Цигић, асистент);  Факултет ликовних уметности у Београду (др Бојана Матејић, доценткиња у области теорије уметности); Економски институт (др Милица Кочовић де Санто, научна сарадница у области економије) и Факултет за спорт и туризам из Новог Сада (тим професора у пољу менаџмента културне баштине и туризма, др Горан Томка, ванредни професор и др Вишња Кисић, доцент). У пројекат ће бити укључени и докторанти партнерских институција, док ће на позицијама координатора за међународне активности и асистента руководица пројекта радити др Ксенија Божовић Марковић, научна сарадница Института ФДУ и докторант Милан Ђорђевић, истраживач-сарадник.

Први, највећи и најкомплекснији конкурс Фонда за науку Републике Србије под називом „Идеје“ отворен је 2020. године, и на њега је пријављено 917 пројеката научних институција из Србије из свих области (од чега 208 у пољу друштвенохуманистичких наука). Конкурс је подразумевао три круга евалуације: 1) административну проверу, 2) међународну евалуацију писаног предлога пројекта трочлане комисије и 3) усмену презентацију пројекта пред другим тимом међународних експерата. Финално је подржано 105 пројеката, од чега 24 у пољу друштвенохуманистичких наука.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/541/Program_IDEJE-1.jpg