Извештај Комисије - др Јована Караулић

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању доцента за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе - наставне предмете  на основним студијама -  прва година: Основи позоришне продукције 1 и 2, друга година: Позоришна продукција и позоришни модели 3 и 4, трећа година: Менаџмент позоришних фестивала 5 и 6, четврта година: Позоришна продукција – савремени позоришни системи, Пројекат; на мастер студијама - Савремени менаџмент позоришта 1, Менаџмент позоришта 2 и Развој позоришне публике.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

Београд, 6. децембар 2021. године