Извештај Комисије - Филип Грујић

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место сарадника у звању асистента за уметничку област Драматургија – наставни предмет Позоришна и радио драматургија.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

Београд, 23. новембар 2022. године