Увид јавности Извештаја комисије за избор у звање научни сарадник др Лазара Јованова

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 82. став 2 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности Извештај Kомисије за избор др Лазара Јованова у звање научни сарадник.

Извештај Kомисије ставља се на увид јавности 30 дана на сајту Факултета драмских уметности.

Београд, 12. јул 2023.