Извештај комисије - др Ана Мартиноли

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању од ванредног до редовног професора за научну област Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе - наставни предмети: основне академске студије – Програмирање и уметничка радио продукција, Радио у савременом медијском окружењу, Медији масовних комуникација, Основе радио продукције; мастер академске студије – Теорија и пракса дигиталних медија, Дигитална трансформација медија и културних добара.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

Београд, 10. јул 2020. године