Izveštaj komisije - dr Ana Martinoli

O B A V E Š T E Nj E

 

Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju od vanrednog do redovnog profesora za naučnu oblast Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture - nastavni predmeti: osnovne akademske studije – Programiranje i umetnička radio produkcija, Radio u savremenom medijskom okruženju, Mediji masovnih komunikacija, Osnove radio produkcije; master akademske studije – Teorija i praksa digitalnih medija, Digitalna transformacija medija i kulturnih dobara.

 

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti 15 dana na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti.

 

 

Beograd, 10. jul 2020. godine