Извештај Комисије - Дино Долничар

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању од доцента до ванредног професора за уметничку област Снимање и дизајн звука – наставне предмете Снимање и дизајн звука за филм и телевизију, Дизајн звука за дуге форме и Увод у дизајн звука.

 

Извештај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факултета драмских уметности.

 

 

 

Београд, 02. април 2021. године