Izveštaj Komisije - Dino Dolničar

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Na osnovu člana 161. stav 6. Statuta Fakulteta dramskih umetnosti stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za radno mesto nastavnika u zvanju od docenta do vanrednog profesora za umetničku oblast Snimanje i dizajn zvuka – nastavne predmete Snimanje i dizajn zvuka za film i televiziju, Dizajn zvuka za duge forme i Uvod u dizajn zvuka.

 

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti 15 dana na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti.

 

 

 

Beograd, 02. april 2021. godine