НОВА ТЕМАТСКА МОНОГРАФИЈА У ИЗДАЊУ ФДУ И АДУ

НОВА ТЕМАТСКА  МОНОГРАФИЈА У ИЗДАЊУ ФДУ И АДУ

"Performing arts between politics and policies: implications and challenges"
 


Међународни тематски зборник "Performing arts between politics and policies: implications and challenges"
је објављен у ко-издаваштву Факултета драмских уметности у Београду и Академије драмске умјетности у Загребу, те у уредништву  Ане Летунић доценткиње АДУ и др Јоване Караулић асистенткиње на Катедри за менаџмент и продукцију у позоришту, радију и култури ФДУ.

Публикација садржи емпиријске и теоријске анализе динамичног односа између политика, политичности и изведбених уметности, те научна промишљања савремених изведбених пракси из различитих професионалних и културолошких перспектива. Радови које обједињује публикација изложени су на међународној научној конференцији у организацији Факултета драмских уметности «Позориште између политике и политичности: нови изазови», чијим Прогармским одбором је председавала професорка емерита др Милена Драгићевић Шешић. Интердисциплинарни научни радови театролога, културолога и уметника са универзитета у Великој Британији, Француској, Немачкој, Пољској, Чешкој, Македонији, Србији и Хрватској разматрају разраду политичких тема у позоришној пракси, и ослањају на теоријска промишљања по којима се политичност позоришта остварује кроз модусе репрезентације. Сходно томе, основна идеја публикације је да за политично деловање изведбених уметности није довољно указати на политичке и социјалне проблеме заједнице у којој оне настају, већ и унапређење њихових уметничких стратегија и продукцијских модела. С друге стране, јавне политике и њихова примена у подручју културе, укључујући начине финансирања и друге облике јавног и културног менаџмента, увелико утичу на могуће облике политичности позоришта. 

Рецензенти књиге су: др Стефан Хулфелд, Универзитет у Бечу; др Силвија Јестровић, Универзитет Wарwицк, др Иван Меденица, Универзитет уметности / Факултет драмских уметности Београд


Извод из рецензије др Стефан Хулфелда, редовног професора Универзитета у Бечу:

"Књига се темељи на запажањима о недостатном дијалогу између истраживача у пољу изведбених уметности и у пољу културне политике. У том смислу, уреднице настоје надоместити досадашње празнине у комуникацији с уверењем да је за то прво нужно анализирати што се подразумева као политично и политичко у та два поља. О којим политичким дискурсима данас говоримо везано за изведбене праксе? Које је политичко поље деловања изведбених умјетности у тренутном друштвено-политичком контексту и како се оно освешћује? На који начин политика утиче на домете изведбених уметности? Ово су нека од водећих питања које публикација анализира у четири потпоглавља с по три или четири доприноса. Књига се темељи на великој конференцији одржаној 2018, међутим, уреднице су направиле ригорозну селекцију из тада представљених радова с циљем израде концептуално јасно дефиниране књиге чију структуру образлажу у уводу. То је утолико важније јер се политичко и политично у контексту изведбених уметности може адресирати на врло различитим нивоима и с врло различитим концептима. С моје тачке гледишта, то је у овој публикацији свакако постигнуто. Међу посебно иновативним деловима књиге је друго поглавље посвећено примењеном позоришту те поглавља која анализирају проблеме из подручја савременог плеса и културалних изведби које се могу читати унутар оквира политика идентитета. Но, и допринос еколошком отиску позоришних продукција из првог потпоглавља све више добија на значају у савременом свету."

Слике

  • /uploads/attachment/vest/393/image_6483441.JPG