Приступно предавање кандидаткиња Данке Трбојевић и Биљане Царевић

Данка Трбојевић, кандидат за избор наставника у звање доцента за уметничку област Реклама и медији – наставни предмети Рекламна агенција, Креативни принципи промоције, Медијско планирање и Истраживање у оглашавању, одржаће приступно предавање дана 29. маја 2020. године са почетком у  12 часова у Зборници Факултета драмских уметности у Београду.

Тема приступног предавања гласи: ''Рекламна агенција, структура и начин рада на реализацији маркетиншке кампање''.

 

 

Биљана Царевић, кандидат за избор наставника у звање доцента за уметничку област Филмска и телевизијска продукција – наставни предмет Телевизијска продукција, одржаће приступно предавање дана 29. маја 2020. године са почетком у  13 часова у Зборници Факултета драмских уметности у Београду.

Тема приступног предавања гласи: ''Продукција сложених телевизијских емисија у великим телевизијским системима''.