dr Ana Martinoli

Redovni profesor

Biografija

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Menadžment radija, Radio produkcija
Predmeti:
- Mediji masovnih komunikacija - osnovne akademske studije
- Menadžment radija - osnovne akademske studije
- Programiranje radija - osnovne akademske studije
- Medijsko-komunikološke karakteristike elektronskih medija - osnovne akademske studije
- Teorija i praksa digitalnih medija - master akademske studije
- Savremeni menadžment elektronskih medija - doktorske naučne studije

Oktobar 2007 - danas - predaje na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti, Beograd, master programu UNESKO Cultural Policy and Management

Radi na Fakultetu dramskih umetnosti od 2003. godine.
Izabrana u zvanje vanrednog profesora 2015. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.
Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2002. godine, magistrirala 2007, a doktorsku disertaciju pod naslovom "Transformacija radija kao medija i radijskog auditorijuma pod uticajem novih tehnologija" odbranila je u junu 2010. godine, takođe na Fakultetu dramskih umetnosti.

Pohađala je distance - learning master kurs - Communication for Development, Univerzitet u Malmeu, Švedskoj, oktobra 2004.

Od oktobra 1999. do maja 2000. godine alumni Otvorenog programa Beogradske otvorene škole, program Evropska Unija i Balkan.

Stručna usavršavanja:
Januar 2010. - Radio Day, Beograd (IREX, BBC World Service)
Juli 2005. - Radio music programming, Chris Price (BBC Radio 1)
Jul - Avgust 2004 - stipendista Radio Summer University, Siena, (Universita degli Studi, IREN)
Jul 2004 - Media management, (Graeme Morland, IREX)
April - Juli 2004 - London School of Public Relations (LSPR and McCann-Ericksson), Beograd

Objavljene knjige, naučna monografska dela

Martinoli, Ana (2015), Strategije programiranja komercijalnog radija, Fakultet dramskih umetnosti i Samizdat B92

Odabrani publikovani radovi, poglavlja u domaćim i međunarodnim zbornicima

Martinoli, Ana (2017), Fake News - Medijska produkcija i kriza novinarstva u doba post-istine, Zbornik FDU, Beograd

Martinoli, Ana (2017), Strategija razvoja medija u Srbiji - između interesa politike, vlasnika i publike, Medijski dijalozi br 29, Podgorica

Martinoli, Ana (2016), Mobilni telefoni i masovni mediji - novi oblici produkcije i nove navike publike u društvu "pametnih" telefona, Medijski dijalozi 25, Podgorica, ISSN 1800-7074, str 109-127.
Martinoli, Ana, (2016), Medijske navike mladih - kako milenijalsi menjaju medijski pejzaž, Zbornik FDU, Beograd

Dragićević Šešić, Milena i Martinoli, Ana (2016), Upravljanje medijima civilnog društva, poglavlje u priručniku Mediji civilnog društva - uputstvo za upotrebu, (str. 47-89), OEBS i NDNV, Novi Sad, ISBN 978-86-88303-18-7

Martinoli, Ana (2015), Kreiranje alternativnog medijskog prostora u trenutku raspada Jugoslavije - programski i produkcioni aspekti projekta Radio Brod, post-konferencijski zbornik Medijska arheologija, FDU, Beograd
Martinoli, Ana (2015), Podcasting ‐ govorni radio "za poneti" kao nova omiljena medijska forma, Medijski dijalozi 21, Podgorica, ISSN 1800‐7074

Martinoli Ana (2014), Crowdfunding kao strategija opstanka i razvoja nezavisnih medija - studija slučaja Indie Voices, Zbornik radova Kultura i održivi razvoj u doba krize, Beograd: FDU. ISBN 978-86-82101-53-6.

Martinoli, Ana (2014), Interaktivnost i transmedijalno pripovedanje kao okviri za razvoj savremene radio drame, Zbornik radova sa naučnog skupa Menadžment dramskih umetnosti i medija - izazovi 21. veka, FDU, Beograd, str 381-401.

Martinoli, Ana (2014), Prvi Svetski rat u virtuelnom okruženju - novi oblici predstavljanja prošlosti kroz digitalne medije, Zbornik FDU 25-26, str 215-232.

Martinoli, Ana (2013), Publika i medijski multitasking - podeljena pažnja u eri multiplatformnosti, CM - Časopis za upravljanje komuniciranjem, 28, ISSN 1452-7405
Martinoli, Ana (2013), Uticaj aktivne publike na budućnost news sadržaja u digitalnom medijskom okruženju, Medijski dijalozi 16, ISSN 1800‐7074, (str 281-297)

Saopštenja sa naučnih skupova

Martinoli, Ana (2017), Kriza medija i jačanje populizma u Srbiji - savremeno novinarstvo između političkih, ekonomskih i profesionalnih pritisaka, međunarodna konferencija Media, Democracy, Populism, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Martinoli, Ana (2017), Izgradnja novog medijskog biznis modela u digitalnom okruženju, konferencija Verodostojnost medija, Fakultet političkih nauka, Beograd

Martinoli, Ana (2017), Alternativni onlajn radio u Srbiji - nezavisni audio projekti između eksperimenta i održivog biznis modela, Interdisciplinarni simpozijum Filozofija medija - Mediji i alternativa, Jagodina

Martinoli, Ana (2015), Društvene mreže i UGC kao alati profesionalnog novinarskog izveštavanja, konferencija Indikatori profesionalnog-neprofesionalnog izveštavanja, Fakultet političkih nauka, Beograd

Martinoli, Ana (2015), Digitalna medijska publika - nova očekivanja, nove navike, simpozijum Kreativnost i mediji - Filozofija medija, Cres

Druge važnije reference:

2011 - danas - Istraživač na projektu "Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014)", rukovodilac projekta dr Nevena Daković, red. prof.

2016 - 2017 - saradnica i voditeljka edukativnog dokumentarnog serijala "U Mreži", produkcija Šer Fondacija, emitovanje N1 Televizija

2015 - 2017 - urednica i moderatorka mesečnih tribina iz oblasti popularne kulture, Ustanova kulture Parobrod, Beograd

2012 - 2015 - Radio B92, direktorka programa

1997 - 2012 - Radio B92, novinar saradnik, producent programa
Uključena u razvoj projekta B92.FM, jedinstvenu društvenu mrežu implementiranu kroz B92.net

- Kreativna produkcija i programsko planiranje kampanja za radio B92 - MTV Live 8, Live Earth, Brit Awards...
- Komercijalne radio kampanje za B92: Mercedes Benz, Kolinska, Supernatural festival, Jelen Live Fest, Tuborg Green Beat, Volksbank, Chicco, British Airways, Valletta, Lufthansa
- Neprofitne, društveno odgovorne radio kampanje za B92: Međunarodni Dan Roma, Međunarodni Dan knjige, Sigurna kuća, Avon i B92 protiv raka dojke, Zakon o bezbednosti u saobraćaju

- April 2016 - Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, članica Komisije za oblast scenskog stvaralaštva i interpretacije (drama, opera, balet, ples) - Umetnička igra

- Novembar 2009 - Sekretarijat za kulturu grada Beograda, član Komisije za kulturno-obrazovnu delatnost

- Novembar 2008 - Ministarstvo kulture Republike Srbije, član Komisije za dodelu sredstava u oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva za decu i omladinu

- 2006. i 2014- izrada Programskog elaborata radio-stanice B92 za potrebe Konkursa za dodelu frekvencija za emitovanje programa Republičke radio-difuzne agencije

- Mart - Jun 2004. - učesnik istraživanja "Local radio in Serbia" (IREX, Fakultet političkih nauka, Fakultet dramskih umetnosti)

- Jun - Oktobar 2000. - Kulturni centar REX, saradnik ART ME projekta, namenjenog okupljanju teoretičara i praktičara iz oblasti savremene umetnosti, podsticanju saradnje i razmeni u oblasti kulture na teritoriji bivše Jugoslavije.

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Intertekstualnost i transmedijalnost japanske animacije na primeru mecha žanra, Veljko Kokotović, 26.08.2020.
  • Problem digitalnog rada i komodifikacije publike u kontekstu WEB 2.00, Marina Savić, 07.07.2020.
  • Digitalni medijski aktivizam - kampanja za rodnu ravnopravnost u online prostoru, Eva Škorić, 29.10.2019.
  • Uticaj seksualno eksplicitnog sadržaja u medijima na decu i adolescente, Igor Horozović, 30.10.2018.
  • Nove hibridne forme novinarstva u digitalnom okruženju, Marina Zec, 30.10.2018.