dr Boris Despot

Redovni profesor

Biografija

Katedra

Snimanje i dizajn zvuka

 

Predmeti

Primenjena muzika

Osnove teorije muzike i notografije

Muzički instrumenti

 

Obrazovanje

Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet u Torontu;  zvanje / diploma:  Doktor umetnosti – muzičke umetnosti, kompozicija (Mus.Doc.)

Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet u Torontu;  zvanje / diploma:  Magistar umetnosti – muzičke umetnosti, kompozicija (M.Mus.)

Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet u Torontu (Odsek za kompoziciju – završene poslednje dve godine osnovnih studija);  zvanje / diploma:  Diplomirani muzički umetnik – kompozicija (B.Mus.)

 

Umetnička odnosno naučno-istraživačka oblast

Primenjena muzika, Snimanje i dizajn zvuka

 

Umetnički rad

Dizajn zvuka za višemedijski muzički teatar Constantinople, izdanje: ANALEKTA, kod izdanja: AN 2 9925 / Kanada;

Orkestrator orginalne muzike za TV dokumenterni serijal BBC-a World in Art u četiri dela;

Dizajn i montaža zvučnih efekata, montaža i sinhronizacija muzike sa slikom za IMAX 3D film Space Station (Toni Myers - režija i scenario, Tom Cruise - pripovedač);

Kompozitor orginalne muzike za film Pola Antonija Dejvisa An Intrigue of Manners (Bravo! TV / National Film Board of Canada, Paul Anthony Davis - režija);

Kompozitor orginalne muzike za film Pola Antonija Dejvisa An Intrigue of Manners (Bravo! TV / National Film Board of Canada)

Montaža dijaloga za IMAX 3D film Cyber World autora Kolina Dejvisa (Colin Davies - režija);

Kompozitor orginalne muzike za dokumentarni film Alana Mendelsona i An Šin Turning Points of History: Incident at Roswell (Barna–Alper Productions Inc. / History TV,  Alan Mendelsohn i Ann Shin - scenario i režija);

Kompozitor orginalne muzike za interaktivnu, višemedijsku postavku dr Slavka Milekića – stalna postavka u Speed Art muzeju pod nazivom KiddyFace: an Interface for Young Children (The Speed Art Museum / Louisville, Kentucky);

 

Naučno-istraživački rad

Projekat ”Akustički dizajn i zvučni sadržaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi”.  Učešće u psihoakustičkom istraživanju subjektivnog doživljaja visine tona crkvenih zvona, nosilac: Elektrotehnički fakultet u Beogradu;

Skripta ”Uvod u elektronsku kompoziciju”, Izdanje: Austrian Cooperation i WUS Austrija, CDP+ 139/2004 projekat, Beograd;

 

Članstvo u umetničkim / naučnim organizacijama

Udruženje kompozitora Kanade (Associate Composer of the Canadian Music Centre, CMC);

Udruženje kompozitora Srbije

 

 

Boris Despot (rođen 14.11.1965. godine u Beogradu), kompozitor i dizajner zvuka, komponuje u različitim žanrovima, od dela savremene muzike do muzike za reklame i TV serije (History, Discovery, Bravo, BBC, itd.). Njegovo stvaralaštvo obuhvata sve medije a posebno elektroakustički. Neke od aktivnosti dr Despota kao dizajnera zvuka obuhvataju rad na filmovima "Space Station" (dizajn i montaža zvučnih efekata i muzike) i "Cyber World" (montaža dijaloga), snimljenim IMAX 3D tehnologijom. 

Kompozicije Borisa Despota se emituju i izvode širom sveta, uključujući i međunarodne manifestacije kao što su: International Music Festival of Cadiz (Španija), Varèse-40th Anniversary Event (Okland, Kalifornija), New Music Festival (Toronto, Kanada) i Međunarodna tribina kompozitora (Beograd). 

Dobitnik je više nagrada Univerziteta u Torontu, privatnih fondacija, Udruženja kompozitora Srbije kao i brojnih priznanja poznatih kanadskih i svetskih umetnika.